Měsíc zapadá – stručný rozbor díla

 

  Kniha: Měsíc zapadá

  Autor:  John Steinbeck

  Přidal(a): školačka1

 

 

Literární druh: epika

Literární žánr: román

Překlad: J. Z. Novák

 

Charakteristika hlavních postav:

V této knize jsou celkem dvě hlavní postavy. První hlavní postavou je starosta Orden, což je starosta malého norského městečka. Orden byl starý muž, jemuž lidé důvěřovali, a byl jimi také milován. Druhou hlavní postavou je plukovník Lanser. Lanser byl nejvýše postaveným vojákem z německého štábu okupantů. Tento muž se stal plukovníkem, neboť jako jediný ze štábu zažil opravdovou válku.

 

Obsah díla:

Malé městečko v Norsku, kde je starostou muž jménem Orden, začnou obsazovat němečtí okupanti kvůli zradě pana Collina. Collin byl obchodník, kterého lidé měli velmi rádi, protože byl čestný a milý. Jednoho dne však na toto města udělal velkou past. Místní stráž vylákal pod záminkou lovu, čímž uvolnil cestu do města pro německé okupanty. Němci začali toto město okupovat, neboť zde chtěli těžit uhlí, které si bude vybudovanou železnicí dovážet do Německa. Začali tak místní obyvatelstvo nutit, aby se podřídili situaci a nevyvíjeli žádný nátlak nebo negaci. Zejména horníky nutili neustále pracovat v dole bez ohledu na pracovní dobu. Lidé se nehodlají podřizovat okupantům, a tak se bouří.  Lidem se situace opravdu nelíbí, proto někteří z města utíkají. Dva muži jménem Will a Tom se rozhodli utéct do Anglie. Když starosta zaslechl tuto zprávu, muže si k sobě zavolal a řekl jim, aby Anglii požádali o pomoc. O pár dní později přiletěly anglické vrtulníky a do města začali shazovat balíčky, v nichž byla výbušnina a čokoláda. Lidem chvíli trvalo, než zjistili, co vlastně v balíčcích je.  Později v balíčcích našli návod, jak s výbušninou zacházet. Odhalili, že výbušnina slouží k odpálení budované železnice. Když začali železnici odpalovat, Němci začínají být odbojní. Proto starostu společně s jeho doktorem zajali. Lidem dali ultimátum, buď s odpalováním přestanou, nebo Ordena s doktorem zavraždí.  Kniha končí tak, že starostu odvádí.