Metafora

 

 Jméno: Metafora

 Přidal(a): Lucie

 

 

Metafora je tzv. přenesené pojmenování. Používá se nejen v literatuře, ale v současné době i v běžném mluveném slově.

 

Pro příklad lze uvést spojení typu:

  • během oslavy čekáme na zlatý hřeb večera
  • Dárek byl už jen třešnička na dortu

 

Tak, jako mnoho jiných pojmů, jeho původ najdeme v řečtině. Vychází z řeckého slova „metafóra“ – přenesení. Principem je, že něco popíšeme tak, že se to podobá něčemu jinému. Pro příklad je možné si rozebrat první příklad.“ Během oslavy čekáme na zlatý hřeb večera“. Pokud bychom měli větu rozebrat podrobně, pak zjistíme, že nikdo určitě nečeká na to, až někdo při oslavě zatluče někam zlatá hřebík. Myšleno je to tak, že se čeká na něco mimořádného, na nějaké překvapení. V případě druhého příkladu, je to myšlenko tak, že celá oslava byla skvělá a to, že někdo daroval dárek, je také skvělé, a dárek doladil celou slavnostní atmosféru.

 

V některých spojeních si lidé metaforu pletou s přirovnáním, nicméně rozdíl mezi nimi samozřejmě je. Při přirovnání se používá „ jako“. Pro příklad, bystrý jako liška, nebo těžký jako slon. U metafory se toto nepoužívá.

 

Rozlišit metaforu od přirovnání lze ukázat i na jedné větě:

„ Ty jsi slon“ – metafora

„Jsi těžký, jako slon“- přirovnání

 

V českém jazyce existují různé typy obrazných pojmenování a mezi ně patří také metafora. Kromě ní, jako tropy, známe přirovnání, metonymii, alegorii, personifikaci, synekdochu a hyperbolu. Metaforu můžete vidět jak v poezii, tak i próze. V neposlední řadě se používá i v naší běžné řeči. Přenášet se může v podstatě cokoliv, živé i neživé věci, zvířata. Případně jevy.

 

Lexikalizované metafory – to jsou ty, které se v literatuře používají tak dlouho, že dnes už ani nepřemýšlíme nad tím, že by mohlo jít o metaforu. Některá vysvětlení metafor najdeme i ve slovnících. Pro případ lze uvést pojem „korunka“. Jde o věc, kterou nosí králové, ale také o zubní náhradu.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.