Michal Ajvaz – životopis

literatura

 

 Jméno: Michal Ajvaz

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Michal Ajvaz je český spisovatel, překladatel z němčiny a básník. Některá jeho díla jsou ovlivněna magickým realismem, který vychází z mýtů původních latinsko-amerických indických obyvatel. V roce 2005 získal cenu Jaroslava Seiferta a v roce 2012 cenu Magnezia Litera. Základem jeho tvorby se stala fantazijní díla.

 

Život

Michal Ajvaz se narodil 30. října 1949 v Praze. Vystudoval češtinu a estetiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jeho otec byl ruský exulant, chemik a překladatel. V období od roku 1974 až do roku 1994 se živil zejména různými dělnickými profesemi (jako je dělník v obecním domě, domovník v hotelu v Krkonoších, noční hlídač garáží a parkoviště, čerpač vody u firmy Vodní zdroje a další.

Od roku 1996 začal působit jako redaktor a stálý spolupracovník v Literárních novinách, a to až do roku 1999. Od roku 2003 pracuje Michal Ajvaz v Centru pro teoretická studia Akademie věd a Univerzity Karlovy.

Svou první knihu napsal až roku 1989. Podle tvrzení Michala Ajvaze ale začal psát již od patnácti let v nepravidelných intervalech. Autorovou prvotinou se ale stává Vražda v hotelu Intercontinental vydaná v roce 1989. Ačkoli by se mohlo zdát, že se jedná o detektivku, není tomu tak. Kniha Vražda v hotelu Intercontinental je básnická sbírka, ve které se začíná objevovat budoucí básníkovo zaměření na magično. Tato básnická sbírka se skládá z několika básní, které jsou vzájemně propojeny jakousi „magickou nití“. Kromě tohoto magického prostředí si básník pohrává se čtenářem také tak, že do svých básní přidává i své filozofické názory.

Následuje velké množství další knih, mezi kterými můžeme jmenovat knihu složenou ze dvou novel Tyrkysový orel (vydanou v roce 1997) nebo eseje Tajemství knihy z téhož roku. Za zmínku stojí také romány Zlatý věk a Prázdné ulice, ale také spousta dalších.

Ve svých dílech je Michal Ajvaz hravý, ale přesto příliš nezlehčuje vážnost, kterou chce ve svých dílech docílit. Jeho záměrem je určitá magičnost a mytičnost, která ale bude působit přirozeně.

 

Dílo

Vražda v hotelu Intercontinental

Tato básnická sbírka byla vydána v roce 1989. Děj básně se odehrává v Praze, jejímiž ulicemi se prochází tygr. Když společně s tygrem obejdeme malou stranu, dostaneme se do Nepálu. Díky vypravěčskému umu básníka máme pocit, jako by tygr procházející se v pražských ulicích vlastně nebyl ničím výjimečným – jako by tam patřil.

Návrat starého varana

Tato kniha vydaná roku 1991 je vlastně sbírkou povídek, které jsou propojeny podobným způsobem jako jeho prvotina. Ačkoli jednotlivé povídky na sebe přímo nenavazují, cítíme jejich sounáležitost a chápeme, proč jsou součástí jedné knihy. Michal Ajvaz zde v obyčejných dějích všedního dne vidí hlubší význam.

Druhé město

Tato prozaická kniha vydaná roku 1993, která obsahuje asi 200 stran. Jedná se o jeden příběh, který je rozdělen do několika kapitol. Děj se opět odehrává v Praze. Hlavní postava zde odhaluje jakési tajemné město, které existuje souběžně s Prahou. V tomto magickém městě se dějí podivné věci – tramvaje požírají své cestující, na filozofické fakultě probíhají přednášky o démonech a musíte se na ně dostavit s lasičkou a spoustu dalšího. Vypravěč se snaží toto podivné město pochopit, aby nakonec zjistil, že to nelze. Může se ale stát jeho součástí. Tato kniha byla nakladatelstvím Mladé fronty označena za nejlepší českou knihu roku 1993.

Cesta na jih

Cesta na jih je kniha, která se skládá ze spletitých historek hlavních postav. Přecházíme od jedné historky k druhé. Tento román byl vydán roku 2008 a začíná na Krétě, kde se vypravěč setkává s Martinem. A právě Martin vypráví první příběh. V knize jsou jednotlivé příběhy vnořeny jeden do druhého a autor tak opět rozjíždí svůj magický kolotoč.

Pokoje u moře

Michal Ajvaz ve své knize vydané roku 2017 společně s Ivanem M. Havlem filozofují nad různými tématy, která leckdy přesahují jejich odbornost. Kniha je psaná formou dialogů těchto dvou pánů, které jsou uspořádány do jednotlivých kapitol.