Mikuláš Konáč z Hodiškova – životopis

literatura

 

Jméno: Mikuláš Konáč z Hodiškova

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

 

Tento umělec působil nejen jako spisovatel a překladatel, ale v Praze vlastnil také svou vlastní tiskárnu, a to v letech 1507-28. Od roku 1520 působil také u dvorského soudu na pozici místosudího. Mikuláš Konáč z Hodiškova je jedním z předních představitelů národního humanismu.

 

Život

Přesné datum ani rok narození tohoto autora není známé, uvádí se ale rok 1480 a místem narození je Hodiškov u Nového Města na Moravě. Zemřel 13.4.1546 v Praze. Je známý také jako Konáček, Finitor, a také jeho přídomky se někdy liší – z Hodíškova, z Hodíšťkova. Tento přídomek získal současně s obdržením šlechtického titulu. Překládal z řečtiny, latiny, italštiny i němčiny, čímž se chtěl co nejvíce zasloužit o český humanismus.

Mikuláš Konáč z Hodiškova zřejmě nestudoval na univerzitě. Od roku 1506 působil jako písař hor viničných. Od roku 1520 až do roku 1542 byl dvorským místosudím Království českého. Právě od roku 1520 bydlel „U bílého lva“ na Ovocném trhu v Praze a v impresích tuto adresu používal (Ad album leonem). Tiskárna, kterou vlastnil, sloužila z velké části k uspokojení jeho vlastní tvorby, která se skládá zejména z překladů do češtiny. Tím se velice zasloužil o český humanismus. Sám sebe označuje také jako knihkupce.

Jako knihkupec, spisovatel, překladatel a tiskař působí v letech 1507 až 1528.

Roku 1507 se zasloužil také o výrobu dnes již méně známých titulů Jana Wolfa. Těžko říct, zda tito dva spolupracovali také na díle Hádání Smrti s člověkem, které bylo sázeno Konáčovým písmem. Jedná se o veršovaný dialog, kterého se dochovala ale pouze malá část. Z celé činnosti se dnes dochovaly 2 latinské a 43 jazykově české publikace.

 

Dílo

Tento autor je představitelem národního humanismu, v jeho dílech jsou prvky středověké a humanistické filozofie a moralismu.

Překlad O najbiednějším stavu velikých pánuov

Tento pseudolukiánský dialog byl přeložen roku 1507.

Překlad Kteří jsú v světě najznamenitější bojovníci byli

Toto dílo je lukiánův dialog z roku 1509.

Najkratšie kniehy, že spravedlivost najpravějšie pocta Božie jest

I v tomto případě jde o překlad z roku 1511, tentokráte jednoho z raně křesťanských filozofů – Lactantia Firmiana. Dílo má v originále název Libri acephali epigone.

Životové a mrávná naučenie mudrcuo přirozených

Překlad středověké kompilace pochází z roku 1514. původním autorem je Walter Burley.

Zrcadlo múdrosti svatého Crhy biskupa

Tentokrát se jedná o překlad středověkých bajek z roku 1516 s původním názvem Quadripartitus Giovanniho da Messina.

Pravidlo lidského života

Tentokrát se jedná o překlad bajek s původním názvem Paňčatantra z latinské verze pokřtěného žida Jana z Capuy z roku 1528. tento staroindický soubor byl obohacen také o perskou, arabskou a židovskou moudrost.

Kniha o hořekování a naříkání Spravedlivosti, královny a paní všech ctností

Tento překlad pochází z roku 1547 a jeho původní název zní Speculum vitae humanae. Autorem byl španělský biskup Roderigo Sanchez de Arevalo. V tomto díle je patrné, že spravedlnost je jednou z největších ctností – je dokonce více než pravda.

Překlady Husových výkladů

Jako přesvědčený utrakvista se věnoval překladům Creda, Desatera a Otčenáše i dalších husitských spisů. Překlad pochází z roku 1520. Tyto spisy jsou buď náboženské (například rozmluva katolíka) nebo politické (například list věnovaný mladému králi Ludvíkovi Jagellonskému).

Judit

Judit je taktéž překladem (původní název Judith). Jedná se o první pokus o školskou hru, která je napsaná v češtině. Tímto se český humanismus dostal také do sféry dramatu.

Hra pěknejch připovídek

Toto dílo napsal na základě Boccacciovy novely.