Mistr a Markétka – rozbor díla k maturitě (4)

 

 Kniha: Mistr a Markétka

 Autor: Michail Bulgakov

 Přidal(a): Barcheeba

 

 

 

 

Michail Bulgakov:

 • 1891 – 1940, sovětský prozaik a dramatik
 • narodil se v Kyjevě
 • absolvoval lékařskou fakultu
 • 3x ženatý
 • 1921 se přestěhoval do Moskvy a nastoupil do divadla jako režisér
 • nepodporoval stalinistický režim – 1929 nesměl psát
 • posledních deset let pracoval na díle Mistr a Markétka, které několikrát spálil nebo zničil a psal znovu
 • 1940 umírá na onemocnění ledvin
 • psal divadelní hry, kritiky, povídky a několik překladů a divadelních přepisů

 

Mistr a Markétka:

 • román napsán 1940, poprvé vydán 1966 (po autorově smrti) – cenzurovaná verze, kompletní verze byla vydána 1967
 • satirický román, gtoteskní román
 • magický realismus – v reálném prostředí, nadpřirozené postavy, kouzla, ďábel, černá magie, předpovídání budoucnosti
 • námět – román o románu; o ďáblovi, který se vysmívá lidské společnosti a byrokracii
 • spojení hrůzy a komičnosti →  groteskní situace
 • rálné vs. nadpřirozené prvky
 • prostor – Moskva
 • čas – 30. léta – nepodstatný, román je nadčasový
 • hlavní děj je prokládán útržky z Mistrova románu o Pilátu Pontském, které se s dějem prolínají
 • 3 příběhy: Mistr a Markétka, Woland, Pilát Pontský
 • biblické prvky
 • jazyk: expresivní výrazy, spisovná a nespisovná forma, subjektivní poznámky ke čtenáři
 • mění vypravěčské styly podle toho, jaký příběh čtenářovi předkládá – v Pilátově příběhu je vyprávění sevřené, detailní, popisné; v Mistrově příběhu využívá různé jazykové roviny, aby charakterizoval různé postavy (např. expresivní projev Korovjeva nebo shovívavý tón Stravinského)
 • vypravěč: er-forma
 • okolnosti vzniku: Román vznikal v době, kdy se Bulgakov stal nežádoucím autorem. Jeho hry se nehrály, prózy nepublikovaly. 28. 3. 1930 se spisovatel obrátil dopisem na samotného Stalina se žádostí o možnost vycestovat nebo vydělávat i na živobytí u divadla. Od té doby byly některé jeho hry trpěny, ale perzekuce a drastické cenzurní zásahy pokračovali dál. MISTA MARKETKA byl psán uprostřed stalinského teroru a lze ho tedy považovat za alegorický obraz autorovy současnosti.
 • podoba s Faustem – hlavní dvojice obou románů (Mistr+Markétka a Faust+Markétka) jsou téměř stejné, Faust i Mistr jsou nadaní lidé s velkými ideály, obě Marktéky jsou nakonec vykoupeny

 

postavy:

 • Woland – ďábel, nedělá však vyloženě špatné ani dobré činy, jenom si utahuje z lidí a vysmívá se byrokracii
 • Mistr – bezejmenný umělec, pronásledovaný režimem, zneuznávaný autor románu o Pilátovi Pontském, oddaně miluje Markétku, kritika jeho nevydaného románu ho zničí a dobrovolně odchází do blázince
 • Markétka – nevěrná svému manželovi kvůli oddané lásce k Mistrovi, královské krve, schopnost snášet podivné a nepochopitelné situace
 • Ivan Bezprizorný – nepochopený literát, skončí v blázinci
 • Azazelo – démon, na konci pomůže milencům k vysvobození
 • Kňour – mluvící kocour, výmluvný, lhář, mění podobu
 • Korovjev – Wolandův sluha
 • Ješua – Ježíš
 • Pilát Pontský – galilejský prokurátot

 

děj:

Kniha začíná procházkou Berlioze s Ivanem Bezprizorným po parku, kde potkávají tajemného cizince. Cizinec – Woland jim vypráví o existenci Ježíše Krista, převypráví jim příběh Piláta Pontského a nakonec předpoví Berliozovi smrt na Patriarchových rybnících. Má ji zavinit Anuška, rozlitý slunečnicový olej a zasedání se nebude konat. Opravdu se tak stane, když si Berlioz běží zavolat, uklouzne na rozlitém slunečnicovém oleji a tramvaj mu uřízne hlavu.

Tento cizinec se objevuje na různých místech města Moskvy, vždy ho doprovází černý kocour, který se chová jako člověk. Způsobují v Moskvě zděšení a nechávají umírat lidi.

Ke konci se začíná odvíjet příběh Mistra a Markétky. V blázinci se Bosý ( umístěn po žalostném tvrzení, že ty peníze nikdy od nikoho nevzal ) setkává se sousedem z vedlejšího pokoje, který mu vypráví svůj smutný příběh o životní lásce Markétě Nikolajevně. Markétka je vdaná žena. K Mistrovi chodila každé odpoledne. Jednoho dne ji dal peníze, aby koupila letenky. Markétka se však už nevrátila. Mistr tedy spálil svoje celoživotní dílo – román o Pilátu Pontském.

Markétka je jednoho večera po natřené omlazujícím krémem unesena na koštěti Azazelem do jejich světa, kde se koná ples všech zavražděných. Neplánově odletí i její služka Nataša na praseti s jejím milencem. Za účast na plese a vzorné chování si Markétka může něco přát. Přeje si vidět opět svého milovaného Mistra. Ten se najednou před ní objevuje a za zaslíbení svých duší Azazelovi si mohou vrátit čas a pokračovat dále ve svých spokojených životech před rozloučením. Nastěhovali se opět do bytu Mistra, kde se nic nezměnilo, jako kdyby ho nikdy neopustili. Azazelo mu vrátil i jeho dílo, které měl schované v evidenci. Druhého rána po probuzení si pro ně oba přijde a polibkem je usmrcuje, s jejich dušemi pak létá nad městem, navštíví i Bezprizorného v pokoji, který si myslí, že jeho soused říkající si Mistr je mrtvý. Azazelo tvrdí, že teď mohou žít nekonečný život. Markétka políbí smrtelným polibkem i Bezprizorného, ale ten se nakonec probouzí ze snu.

 

Ukázka:

Sotva zapadli do stínu nesměle rašících lip, vrhli se ze všeho nejdřív k pestře pomalovanému stánku s nápisem “Pivo, limonáda”.

Ach ano, zde musíme upozornit na první zvláštnost toho neblahého májového večera. Nejen kolem stánku, ale dokonce ani v celé aleji, která vedla souběžně s Malou Bronnou, nebylo živé duše. V době, kdy se zdálo, že člověk doslova nemůže dýchat, a kdy slunce po tom, co rozžhavilo Moskvu, se kutálelo v suchém bezvlažném kouřmu kamsi za Sadový okruh, nikdo nepřišel pod lípy a nesedl si na lavičku; alej byla liduprázdná.

“Jednu minerálku,” požádal Berlioz.

“Minerálka není,” odsekla bůhvíproč uraženě prodavačka.

“A pivo máte?” zasípal Bezprizorný.

“Pivo přivezou k večeru,” odbyla ho žena.

“A co tedy máte?” zajímal se Berlioz.

“Oranžádu, ale je teplá,” řekla žena.

“Proboha, sem s ní!”