Moderní učitel

 

Jméno práce: Moderní učitel

Slohový útvar: Charakteristika

Přidal(a): veronique123

 

 

 

 

 

Moderní učitel

“ Moderního učitele si představuju jako sympatického člověka, který chápe a umí

jednat s malými dětmi a dospívajícími teenagery. Nezáleží na tom jestli vypadá jako atlet

nebo modelka, či jestli má zakulacený břich a tlusté brýle. Záleží na tom jak se chová a jak

vystupuje. Měl by být autoritativní, čestný a objektivní. Nejhorší na učitelích je vlastnost,

vyhledat si jednoho nebo několik studentů, které bude učitelským způsobem trápit a

schazovat jejich sebevědomí. To potom dle mého názoru není učitel ale mučitel.

“ Autorita je u učitelé důležitá, pokud nebude mít mezi studenty autoritu, bude na něj

jen zbytečně křičet a vztekat se, ale nikomu to nepomůže a studenti z něj budou mít buďto

legraci nebo ho budou nesnášet. Čestnost a objektivnost jsou další důležité vlastnosti,

učitel by neměl studenty hodnotit tak, jak je on sám vidí. Hodnocí by mělo spočívat v

chování, píli a učení. Rozhodně by také neměl při zkoušení u tabule dávat zákeřné a

nesmyslné otázky jen proto, že studenta nemá rád. Je normální, že každému se líbí někdo

jiný a k někomu cítíme větší nebo naopak menší sympatie, ovšem toto by se nemělo

prolínat s kantorstvím, je to čistě soukromá věc.

“ Co se týče výuky takového moderního učitele, měla by být rozhodně zajímavá a

dynamická. Žádného studenta nebaví poslouchat monotonní výklady zaujatých učitelů,

které studentům nic neříkají a nezajímají je. Učitel by se měl pokusit vyložit látku tak, aby

to všichni pochopili a alespoň je trochu zaujala. Dále by měl rozvíjet komunikativnost

studentů tudíž, by měl svůj výklad prolínat otázkami na studenty a zapojet je do výuky.

Většina to tak I lépe pochopí a trochu je to probere z lavicového spaní. Další špatnou

vlastností učitele je přemýšlení tak, jakoby byl jeho předmět nejdůležitějším. Studentům

nadiktuje řadu úkolů v nejzazším termínu a studenti čiňte se. Potom je student otrávený,

naštvaný a unavený. Nemá čas na své vlastní koníčky a zájmy, protože musí sedět doma

a dělat domácí úkoly.

“ Moderní učitel je člověk, který studenta bere téměř jako rovnocenného a ne jako

svého poddaného.

 

 

 

Hodnocení: 1-