Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou – rozbor díla (3)

 

Kniha: Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Autor: Arnošt Lustig

Přidal(a): Paja

 

Literární druh

• Epické dílo

 

Literární forma

• Výrazovou formou je próza

 

Literární žánr

• Novela s nacistickou tematikou

 

Literární kontext

• Tzv. ,,Druhá vlna válečné prózy“

o prozaici na přelomu 50. a 60. let obrátili pozornost k psychologické analýze člověka

o tématika druhé světové války v české próze

o nejvíce se soustředí na úděl židů, střet člověka se zlem

o Ladislav Fuks – Pan Theodor Mundstock, Spalovač mrtvol

o Jan Otčenášek – Romeo, Julie a tma

 

Autor

• Arnošt Lustig

o prozaik, publicista, autor rozhlasových her

o narodil se v rodině židovského maloobchodníka

o prošel koncentračními tábory v Osvětimi a Buchewaldu

o podařilo se mu uprchnout z tzv pochodu smrti, poté se skrýval až do osvobození

o v roce 1968 odešel z Československa, žil v Jugoslávii, později se usadil v USA

o v roce 2008 dostal cenu Franze Kafky za literaturu

o zemřel v Praze

o díla: Dita Saxová (příběh dívky, která přežije vyhlazovací tábory jako jediná z rodiny), Miláček (zážitky z izraelsko-arabské války)

 

Téma

• Bezohledná hra nacisty s židy v koncetračních táborech

 

Hlavní myšlenka

• Ukázat nelidskost nacismu, která gradovala ve vyhlazovacích táborech

• Ukázat proč se většina vězňů nevzchopila k odporu – doufali v náhodu, výjimku, ve štěstí

• Také ukázal jak nacismus dokázal Němce ve vyhlazovacích táborech změnit, takže pod vlivem ideologie nebrali Židy ani jako lidské bytosti

 

Jazykové prostředky

• Spisovný jazyk

• Dlouhé věty, ve kterých se mísí česká a německá slova

• Slova z židovského života (rabín)

• Barvitě líčené prostředí a jeho dopad na psychiku postav

• Jazyk je věcný a dramaticky nepřepjatý

• Autor vystihuje vlastnosti postav prostřednictvím jejich promluv – např. Brenske mluví uhlazených, zdvořilým, diplomatickým jazykem, který slouží k demagogickým cílům

• Vyprávění v er-formě

 

Kompozice

• Dílo má tři číslované části

• Chronologická kompozice

• Úmyslně zdržuje a natahuje děj – dosahuje tak napětí

• Až ke konci náhle děj vygraduje a má rychlý spád

 

Místo a čas díla

• Děj se odehrává během roku 1943

• V táboře v Osvětimi, později ve vlaku

 

Postavy

• Kateřina Horovitzová

o židovka, mladá tanečnice, sebevědomá, tichá, věří v dobro

o v novele se ji sice nedostává největšího prostoru, její postava má ale výraznou symbolickou funkci

 

• Bedřich Brenske

o vlídně se tvářící nacistický důstojník

o cílevědomý, krutý, velký manipulátor s lidmi

o používá dvojsmyslů, baví ho pohrávat si s Židy

 

• Herman Cohen

o bohatý Žid, mluvčí obchodníků, statečný, rozumný

 

• Krejčí a rabín Dajem

o důležití pro rozvíjení děje, objevují se ve zlomových okamžicích, pomáhají čtenáři předvídat události a přisuzovat jim správný význam

 

Děj

Novela líčí tragický osud skupiny židovských boháčů, kteří se zachránili před německým nacismem útěkem do USA, ale posléze (roku 1943) se vrátili do Itálie a padli do rukou nacistů. Následně, byli převezeni do zajateckého tábora. Tam se jich ujímá důstojník SS, Němec Bedřich Brenske, jehož úkolem je vymámit od Židů peníze, které mají uložené na švýcarských kontech. Bedřich Brenske jim tedy přislíbí deportaci do USA, tedy záchranu života. Mluvčím celé skupiny se stane obchodník Herman Cohen, jenž se slituje nad mladou, krásnou polskou židovkou Kateřinou Horovitzovou, která je s rodinou (rodiče, dědeček a šest Kateřininých sester) transportována do koncentračního tábora Osvětim II – Březinka (Auschwitz II – Birkenau). Kateřina se tedy díky Cohenovi připojí k obchodníkům a má být spolu s nimi deportována do Ameriky, ale obchodníky stála její záchrana sto tisíc franků.

Brenske skupině sděluje, že budou vyměněni za zajaté německé důstojníky, všichni nastupují do vlaku a jedou směrem na Hamburk, kde na ně má čekat loď. Cestou z nich Brenske pod nejrůznějšími záminkami vyloudí mnoho peněz. Někteří začínají tušit, že se svobody nedočkají a že jde o podvod.

Kateřina nemá americký cestovní pas, ale získá ho tím, že se provdá za Cohena. Jsou oddáni v táboře, polským židovským rabínem Dajemem z Lodže. Židé však museli za všechno zaplatit. Brenske z nich postupně vymámil veškeré jejich peníze. Po návratu do tábora se kvůli údajné hygieně všichni Židé musí svléknout a jít do očistné místnosti. Tam už téměř všichni vědí, že nastal jejich konec. Vědí, že ve skutečnosti jsou v plynové komoře. Kateřině je přikázáno, aby nahá tančila před německým vojákem, ona mu ale hbitě sebere zbraň a dva vojáky zastřelí. Brenske se vrací a vzniklou situaci vyřeší tím, že přikáže zastřelit Kateřinu i ostatní obchodníky.

 

Okolnosti vzniku díla

• Autobiografické rysy, zkušenosti z války

• Inspirující událostí byl příběh mladé polské herečky,která při cestě do plynové vytrhla německému důstojníkovi zbraň a zastřelila ho

 

Inspirace dílem

• Roku 1965 vznikl Československý film, režie Antonín Moskalyk

Napsat komentář

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.