Návod k sestavení židle – popis pracovního postupu

 

Jméno práce: Návod k sestavení židle

Slohový útvar: Popis pracovního postupu

Přidal(a): gigous

 

 

 

 

Návod k sestavení židle

Komponenty židle: bočnice 2x, rozpěrný hranol 1x, opěrka 2x, sedátko 1x, podložka pro nohy 1x, svorník 2x, maticové a zaslepovací šrouby.

Pro sestavení si připravíme: komponenty židle (pokud možno všechny), křížový šroubovák střední velikosti, a dítě pro které je židle určena.

1. Nejprve vezmeme obě bočnice židle (A, B). K bočnici (A) ve spodní části kolmo přiložíme, a pomocí maticových šroubů přichytíme rozpěrný hranol (C). K druhé straně rozpěrného hranolu přišroubujeme spodní část bočnice (B).

2. Poté vložíme opěrky (K a L) do drážek ve vrchní části židle (prohnutí musí směřovat směrem od zad dítěte na vnější stranu židle), a lehce přichytíme na obou stranách maticovými šrouby. (I). Obě opěrky jsou identické, a je tedy jedno, která bude použita jako vrchní, a která jako spodní.

3. Podle velikosti dítěte odhadneme výšku usazení sedátka (E), a zasuneme ho do drážek v bočnicích. Stejným způsobem umístíme, v tomto případě někam do spodní části židle, podložku pro nohy (F). Sedátko i podložku situujeme kulatými stranami dozadu.

4. Pak vezmeme oba svorníky (G) (ocelové tyčky), našroubujeme z jedné strany maticové šrouby (I), následně svorníky prostrčíme otvory ve spodní straně a ve středu bočnic. Potom našroubujeme šrouby i na druhou stranu tyček. Musíme mít možnost sedátkem i podložkou volně pohybovat, takže šrouby ještě neutahujeme.

5. Když je židle sestavena, postavíme ji ke stolu, a s dítětem zkoušíme optimální polohu. Přesunutím sedátka do vyšších, či nižších výřezů v bočnicích, nastavíme výšku sezení podle výšky stolu. Přesunutím podložky nastavíme optimální polohu nohou dítěte. Horizontálním posouváním sedátka nastavujeme hloubku sezení podle velikosti dítěte, tak aby sedátko netlačilo v podkolení, nebo z něj naopak dítě nesjíždělo, a aby dítě sedělo vzpřímeně. Dále můžeme, podle velikosti a stáří dítěte, rozhodnout o použití jedné, nebo obou zádových opěrek.

6. Nakonec vezmeme křížový šroubovák, a střídavě dotahujeme všechny maticové šrouby a zašroubujeme i šrouby zaslepovací (I, D).

 

Hodnocení: neuvedeno