Nevyhovující plnění volebního programu – otevřený dopis

 

Jméno práce: Nevyhovující plnění volebního programu

Slohový útvar: Otevřený dopis

Přidal(a): Ezios

 

 

 

 

Ing. Arch. Vojtěch Franta
Ruská 155 / 3
353 01 Mariánské Lázně

Městský úřad

Mariánské Lázně 25. 11. 2014

 

Rue de la Loi / Wetstraat, 175
B-1048 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Ing. Jaroslava Legátová
vedoucí finanční účtárny
Fügnerova 269/86
400 04 Brno

Praha, 21.3. 2013

Nevyhovující plnění volebního programu
Vážený pane předsedo Evropské rady,
v souvislosti se situací posledních týdnů, s rostoucím strachem ve společnosti a s projevy hlavní meteoroložky České republiky Dagmar Honsové cítím jako občan Evropské unie povinnost vyjádřit svůj názor.

Není přípustné, aby občané zemí, mezi které řadím Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo a Českou Republiku, byli bez řádné sněhové nadílky. Tak jak je uvedeno v předpisech Evropské unie, je povinností každé aktuální vlády zajistit ve výše předeslaných zemí sněhovou pokrývku o minimální výši 22 centimetrů. Nezajímá mě, že tento samolibý cíl byl schválen předchozí vládou. A vezmeme-li v potaz jeho samolibost a troufalost s cejchem nemožnosti, nezávidím Vám problém, se kterým se musíte vypořádat. Avšak použiji jedno pěkné latinské přísloví: „Littera scripta manet.“

Podívám-li se na současnou sněhovou impotenci a uprchlickou krizi, vidím, pakliže použiji hovorový ekonomický výraz, výhodnou nabídku. Jistě je Vám zřejmá podstata výhody. Vyřešíte-li problém, kvůli kterému jsem se Vám rozhodl napsat, tedy sněhovou impotenci, druhý bolehlav odezní stejně lehce jako po použití Paralenu. Vzhledem k tomu, že většina uprchlíků pochází ze subtropického a tropického pásu, zejména pak z oblasti Sýrie, Afghánistánu, Somálska, Súdánu, Jižního Súdánu, nejsou zvyklí a mentálně připravení na zdejší klimatické podmínky. Je s podivem, že spousta běženců žádá o azyl v severských zemích Evropy. Ohniskem ale stále zůstává Německo, kterému by se vaše pomoc v podobě mrazivých teplot a sněhové kalamity hodila.
Zároveň by se sněhem přišlo uspokojení vašeho ega, protože by Evropa byla konečně konkurence schopná v boji proti Spojeným státům americkým. Jaký to malý kontinent jsme, jestliže v USA sněží, a v Evropě ne?

Věřím, že si mé poznatky a připomínky vezmete k srdci a společně s Radou zvážíte další kroky. Pevně věřím, že po řádném projednání, přezkoumání, prověření a přezkoušení se sněhu roku 2022 dočkáme.

Se srdečným pozdravem

Jan Novák

 

Hodnocení: 1-