Nora (Domov loutek) – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Nora (Domov loutek)

Autor: Ibsen Henrik

Přidal(a): Karolína L.

 

 

 

 

Základní informace o literárním díle

Název literárního díla:

Nora (Domov loutek / Domeček pro panenky)

 

Jméno autora i s daty narození a úmrtí:

Henrik Ibsen 20.3.1828 – 23.5.1906

 

Zařazení k literárnímu směru (období):

Realismus

 

Žánr literárního díla:

Drama – činohra

 

Rok 1. vydání knihy (případně další informace týkající se vzniku či prvního vydání):

– Napsána a vydána roku 1879

 

Struktura literárního díla

Vrstva tematická

Hlavní téma:

Vzor manželství v devatenáctém století, převaha muže a nesvoboda žen, Nořin finanční podvod a jeho řešení

 

Vedlejší téma:

Emancipace Nory a její odproštění se od společenských konvencí

 

Vyprávěcí osoba (kdo je vypravěčem příběhu a jaký je vztah mezi vypravěčem, autorem, hrdinou):

Vypravěč zde není

 

Charakteristika doby, ve které se děj odehrává:

Děj se odehrává během tří dnů, v době Vánoc.

Autor je kritický ke své době (2. polovina 19. století), kdy jsou ve společnosti určena nepsaná pravidla, která očekávala věrnou, pokornou ženu pečující o rodinu.

 

Charakteristika místa, ve kterém se děj odehrává:

Byt rodiny Helmerových, Norsko

 

Charakteristika postav:

a/ hlavní postavy

Nora – Helmerova žena, malicherná, naivní, lehkomyslná

Torvald Helmer – Nořin manžel, majetnický, není schopen se postavit za vlastní ženu

Nils Krogstad – Torvaldův spolupracovník, morálně zkažený, vypočítavý a společností odsouzený

Kristina Lindová – Nořina stará přítelkyně, vdova, těžká minulost

 

b/ vedlejší postavy

Doktor Rank – Torvaldův přítel, klidný, umírající na těžkou nemoc, zamilovaný do Nory

Chůva – Neustále se stará o Helmerovy děti

 

Vztahy mezi postavami

a/ vývoj jedné z hlavních postav

Nora je na začátku velmi lehkomyslná, veselá a malicherná. Je velmi zamilovaná do svého manžela Torvalda. Ačkoliv jí spoustu věcí zakazuje a odepírá, ona je s ním stále šťastná a váží si ho. Svůj bankovní podvod bere na lehkou váhu a je na něj pyšná, protože díky němu zahránila svému muži život. Věci se ale začnou měnit, když její muž zjistí o jejím přestupku, je rozhořčený a za svou ženou nestojí. To Noru překvapí a zklame, je přesvědčená, že vše dělala s dobrým úmyslem. Je pohoršená, zklamaná a naštvaná. Zjišťuje, že žila ve lži a že její děti jsou pro ní panenky na hraní a manžela už nemiluje. Přesto, že Torvald chybu uzná a omlouvá se, v Nořině duši se cosi zlomilo a ona odmítá nadále žít tímto způsobem. Je rozhodná a odhodlaná, osamostatní se a opouští manžela i děti a vydává se za novým životem.

 

b/ konflikt mezi postavami a jeho řešení

Nora a Torvald žijí ve šťastném manželství, jak jim oběma připadá. Nora neustále poletuje po bytě a prozpěvuje si, Torvald jí říká Skřivánku, ona s radostí utrácí jeho jmění a on jí peníze stále dává. Nora je do něj velmi zamilovaná a Torvald taktéž.Torvald ji v mnoha věcech omezuje, ať už v maličkostech. Dává mu to pocit, že má moc, což bylo vzhledem k době obvyklé. Ale i přesto je Nora s Torvaldem šťastná. Rána přichází, když se provalí Nořin přestupek z minulosti. Torvald je překvapen Nořinou samostatností, ale pohoršen trestným činem, který spáchala. Je naštvaný, zklamaný a své ženě nevěří, ačkoliv vše dělala pro něj. Tvrdí, že už s ní nikdy nebude šťastný a zanevře na ní. Když se vše objasní a Torvald zjistí, že trestný čin nevyjde na povrch, snaží se s Norou udobřit a naslibuje jí to nejlepší.

Nora si ale uvědomí, že jejich manželství není z lásky, ale je pouze společným soužitím. Jediným východiskem pro ní je opustit rodinu a tak taky udělá.

 

Vrstva kompoziční

Členění literárního díla (části, kapitoly, strofy, jednání)

3 Dějství:

  • Dějství: Setkání s Kristinou a návšteva Krogstada
  • Dějství: Nora přemýšlí jak vyřešit situaci s Krogstadem
  • Dějství: Konflikt Nory a Torvalda, Nora opouští domov

 

Uspořádání děje (prolínání časových a dějových rovin), řazení témat:

  • chronologický děj, jedna dějová linie

 

Jazyk a styl uměleckého díla

Základní charakteristika jazyka literárního díla, jazykové umělecké prostředky

 

  • spisovný a hovorový jazyk
  • metafory
  • častá symbolická vyjádření
  • zjemněná slova a přezdívky

 

Myšlenkový obsah literárního díla

Vystižení hlavní myšlenky knihy

Povrchní štěstí a domněnka šťastného manželství a života v kontrastu s nepřílíš povedenou představou rodiny, kde není všechno tak, jak se zdá. Náhlé osamostatnění a emancipace ženy, která byla celý život jen loutkou mužského světa.

 

Citáty a myšlenky knihy, které vás zaujaly

,,Torvalde, to by se musel stát zázrak!“

,,Jaký?“

,,To bychom se oba, ty i já, museli proměnit. Tak, že.. Torvalde, já už na zázraky nevěřím“

,,Proměnit se tak, že..?“

,,Že by se z našeho soužití mohlo stát.. manželství.“

Další podobné materiály na webu: