Oldřich Daněk – životopis

literatura

 

Jméno: Oldřich Daněk

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Spisovatel a autor mnoha divadelních, rozhlasových a televizních her, který se ve své dramatické tvorbě často inspiroval principy epického divadla Bertolda Brechta. Působil rovněž jako režisér a scénárista v barrandovském studiu.

 

Život

Oldřich Daněk se narodil 16. ledna 1927 v Ostravě, kde vystudoval gymnázium. Po druhé světové odešel do Prahy a absolvoval zdejší Divadelní fakultu Akademie múzických umění. Po absolvování DAMU působil několik let jako režisér v divadle v Hradci Králové, později jako režisér a šéf činohry v divadle v Liberci. Poslední léta svého života poté spolupracoval zejména s Divadlem na Vinohradech v Praze.

Kromě práce v divadle se od konce padesátých let věnoval také filmovému průmyslu, nejprve působil ve Filmovém studiu Barrandov jako scénárista, spolupracoval například s Janem Otčenáškem na scénáři k oblíbenému seriálu Byl jednou jeden dům, později působil rovněž jako režisér. Spolupracoval i s Československým rozhlasem a začal také psát svá vlastní literární díla. Po srpnu 1968 podepsal dokument Dva tisíce slov, což vedlo v roce 1973 k jeho propuštění z Filmového studia Barrandov, ale později se studiem opět v mírnější formě mohl spolupracovat.

Psal většinou divadelní hry, jejichž hlavním tématem je morálka, morální zásady a mravní odpovědnost jedince vůči společnosti a také otázka viny. V jeho hrách je patrná inspirace Brechtovým epickým divadlem, zároveň často čerpá látku z historie. Příběh v divadelní hře je často přerušován komentáři vypravěče, případně i jednotlivých postav. Vypravěč stojí vždy na straně morálních zásad a jejich dodržování. Kromě toho ve svých divadelních hrách rovněž využívá nejrůznější náznaky a metafory, alegorii či paradoxy. Cílem je přivést diváka divadelního představení k zamyšlení a ke konfrontaci jeho života s tím, co se odehrává v rámci dramatu. Zemřel v Praze 3. září 2000, pohřben je v Sobotce ve východních Čechách.

 

Dílo

Král utíká z boje, Král bez přilby a Vražda v Olomouci

Románová trilogie, kterou Oldřich Daněk napsal na přelomu šedesátých a sedmdesátých let, která se odehrává za vlády posledních Přemyslovců. Jde o velmi čtivou, poutavou a působivou prózu, ve které se díky Oldřichu Daňkovi čtenář může více seznámit například s osobou krále Václava II., který byl vždy tak trochu ve stínu svého slaného otce Přemysla Otakara II. Dalším českým králem, se kterým se setkáváme v části Vražda v Olomouci, je Václav II., zachytil poslední dny jeho vlády i života v srpnu roku 1306 a poté rozehrává detektivní příběh pátrání po jeho vrahovi. V poslední části trilogie v roce 1310 do Čech přijíždí tehdy teprve čtrnáctiletý Jan Lucemburský a se svou manželkou Eliškou Přemyslovnou se ujímá českého trůnu.

Vévodkyně valdštejnských vojsk

Divadelní hra z roku 1980, ve které se Oldřich Daněk vrátil do doby třicetileté války. Hra obsahuje velké množství nejrůznějších metafor a náznaků. Ve hře se seznamujeme s postavou Albrechta z Valdštejna, kterého popisuje jako muže posedlého vidinou osobní moci a touhou vládnout. Hra je zároveň autorovým vyjádřením odporu k jakékoli válce a vojenským konfliktům a také zamyšlením se nad odpovědností lidí za běh dějin.

Hříčky o královnách

Minisérie historických dramat, která zachycuje život různých královen napříč historií a to, jakým způsobem řešily neobvyklé situace, v kterých se ocitly. Setkáváme se tak například s Marií Antoinettou, Kateřinou Velikou, rakouskou císařovnou Sissi, britskou královnou Alžbětou či manželkou římského císaře Nerona Octavií.

Únosce

Detektivní novela z detektivního prostředí, kterou Oldřich Daněk napsal v roce 1969. Její hlavní postavou je mladý herec, který je obviněn a vyšetřován pro únos mladé dívky. Mladík nic neudělal, ale nakonec se díky vyšetřování s touto dívkou sblíží.