Oslavný projev – proslov

 

Jméno práce: Oslavný projev

Slohový útvar: Proslov

Přidal(a): Bezinga

 

 

Vážení spolužáci, přátelé,

nejprve Vám musím říci, že úkol zahájit festival v příležitosti Dne boje za práva lidí s handicapem byl pro mě zpočátku velmi obtížný. Jako zdravý jedinec nemám totiž právo o něčem tak významném na širokém fóru před Vámi hovořit. Pak jsem si, ale uvědomil i svou solidaritu se světem zdravotně postižených lidí. Nechybí mi totiž ta důležitá vlastnost, která jako jedna z mála nás odlišuje od světa zvířat, a to je láska a soucit.

Jsem rád, že civilizovaná společnost již dobře zná, a navíc rozvíjí tuto vlastnost. I česká komunita v oblasti péče o handicapované občany velmi od minulosti pokročila. Máme funkční svaz invalidů, do boje za jejich práva se zapojuje celá společnost, včetně významných osobností a slavných celebrit. Paraple Zdeňka Svěráka, Světluška A. Langerové, Aktivity T. Maxové atd. Dříve stáli lidé s handicapy na okraji společnosti, dnes mohou, pokud se budou snažit, prožít důstojný život. Máme mezi nimi špičkové sportovce, umělce, politické aktivisty, a další osobnosti zapojené do veřejného života. Chválím i českou veřejnost, která v dnešní době patří mezi nejaktivnější země na celém světě v boji za práva handicapovaných. Příkladem jsou různé charitativní akce, kde jsou vybrány za pomoci médií desítky milionů korun českých na pomoc zdravotně postiženým lidem. Jsem na náš národ v tomhle ohledu pyšný.

Na tomto místě bych se rád zmínil o člověku, kterého obdivuji pro osobní statečnost, skromnost a pomoc druhým. Je to herec Jan Potměšil. Po těžké autonehodě skončil na invalidním vozíku a aby vůbec mohl tento vozík používat, prodělal dlouhodobou a složitou rehabilitaci. Nezanevřel na svou těžkou životní zkoušku, překonal psychická traumata a stal se navíc bojovníkem za lidská práva, např. za ochranu čínských protivládních aktivistů. Ve svazu handicapovaných lidí se angažuje různými semináři o psychické podpoře postižených lidí, se stále platným divadelním a filmovým hercem s mnoha oceněními. Takoví lidé jako on jsou příkladem nám všem, protože ukazují možnost existence cesty jít dál a naplno žít i při takové těžké životní změně. Mají můj obdiv.

 

Hodnocení: 1 = výborně