Proslov na maturitní ples

 

Jméno práce: Proslov na maturitní ples

Slohový útvar: Proslov

Přidal(a): richtarova

 

 

 

Vážené dámy a vážení pánové, Vážený pane řediteli, vážené paní učitelky a páni učitelé, drazí rodiče a přátelé.

Je mi velkou ctí, že Vás mohu jménem maturantů třídy PLG4 co nejsrdečněji přivítat na maturitním plese SPŠD.

Všichni, kteří jsme zde byli před malou chvílí dekorováni, jsme se celé 4 roky potýkali s předměty nelehkými, lehčími, oblíbenými a těmi méně oblíbenými, stejně tak i s našimi učiteli a s ploužáky.

Celé 4 roky byly vyčerpávající a to zejména pro naše učitele. Nejeden z nás si možná vzpomene na 1. září 2012, kdy si pomyslel, že se v budově naší školy určitě ztratí, a že následné 4 roky studia budou nekonečnou cestou.

Již záhy jsme poznali, že cesta za vědomostmi není snadná. Někteří z nás to vzdali hned, jiní začali zdokonalovat své taháky. Často, jsme měli pocit, že se na nás všechno valí a že úspěšné složení maturitní zkoušky je pro nás nedosažitelná meta.

Avšak díky snaze naší …. Tedy vlastně díky snaze všech našich učitelů a učitelek jsme překonali i ty nejtěžší překážky. Proto jim patří ten největší dík a obdiv. To oni nám pomohli pochopit, že vzdělání má trpké kořeny, ale sladké plody.

Obrovský dík ale patří i našim rodičům. To oni nás nutili do školy chodit pod různými pohrůžkami zarachů a snížení kapesného. Nadávali jsme na ně, ale nyní tu stojíme připraveni vykročit do života tak nejlépe jak to jen jde.

Veliký dík patří teké naší třídní učitelce paní Mgr. Žižkové. Je to právě ona, která za nás celé 4 roky bojovala jako za vlastní. Žehlila naše problémy, přimlouvala se za nás u ostatních učitelů. Vždy tu pro nás byla, když jsme se nepohodli jak mezi sebou tak s učiteli. Proto bych jí nyní ráda pozvala mezi nás, abychom jí mohli předat dárek jako vyjádření našich díků.

Ještě jednou tedy děkujeme všem, kteří nám během uplynulých 4 let pomáhali. Držte nám prosím palce nadcházejícím nejtěžším období. Moc a moc děkujeme za podporu.

Přejeme hezkou zábavu.

 

Hodnocení: neuvedeno