Popis obrázku

 

Jméno práce: Obrázek

Slohový útvar: Popis

Přidal(a): Filip Sedlák

 

 

 

Popis obrázku

Jako první jsem si na obrázku všiml staré vlakové soupravy stojící na kolejnici. Při lepším a delším pohledu na obrázek jsem si uvědomil, že nádraží je zcela prázdné. Nikde ani noha. To je na celém obrázku to nejpodivnější. V dnešní době, jen těžko najdete místo, které by bylo opuštěné a prázdné, stejně jako toto nádražíčko. Vedle opuštěného nástupiště je zde na druhé straně také obrovská stodola s plochou střechou. Dříve zřejmě sloužila jako úložní prostor pro věci potřebné na údržbu a chod trati. Nyní je z ní pouze stará, rozpadlá a ponurá budova, o kterou byste okem nezavadili. Když jsem se dlouho a pečlivě díval na obrázek, došlo mi, že právě ona stodola dodává celému obrázku ten starodávný a ponurý dojem. Uprostřed toho všeho stojí starý strom s obrovskou korunou. Za ním se nachází ještě několik dalších ovšem už menších stromů, které nebyli ještě ani metr vysoké, když bylo nádraží v provozu. Tyto stromy šustící ve větru doplní nepříjemný pocit z opuštěného nádraží ještě nepříjemnějším, strašidelným zvukem. Úzké a podlouhlé mraky, které se pomalu kloužou po obloze, dohlíží na klid na nádraží. Hlavní částí obrázku je ovšem ta nejvyšší budova s velkými hodinami na jejím čele. Pod nimi se zřejmě nachází zrezivělá a oprýskaná cedule s názvem stanice. Přímo naproti vlaku se nachází polootevřené okénko používané na výdej jízdenek.  Nad vlakovou soupravou vede drát, který spojuje sloup a špičku nejvyšší budovy, na které je přidělán rozhlas. Nad celou touto tichou scenérií občas proletí pták, ledabyle se usadí na drát a po několika minutách opět odlétá.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně