Recenze odborné literatury

sloh

 

Jméno práce: Recenze odborné literatury

Slohový útvar: Recenze

Přidal(a): Vojtěch Frolík

 

 

Recenze Encyklopedie druhé světové války

SOMMERVILLE, Donald. Encyklopedie druhé světové války. Praha: Naše vojsko, 2007. Historie a vojenství. ISBN 978-80-206-0005-9.

Encyklopedie druhé světové války od Donalda Sommervilla se jednoznačně řadí mezi nejpodrobnější díla zabývající se chronologií druhé světové války. Kniha vyšla v roce 2007 a byla vydána nakladatelstvím NAŠE VOJSKO. Je poměrně obsáhlá, s 319 stranami formátu A4 obsahuje obrovské množství informací pro ty, kteří se nezaleknou takto rozsáhlé publikace.

Kniha je rozdělena na 9 kapitol, které je možno dále rozdělit na 3 celky. První celek se týká první kapitoly, která popisuje meziválečný politický vývoj. Tato kapitola je oproti zbytku knihy členěna na delší časové úseky, popisuje jednotlivé události po letech/měsících. Detailně se zde autor věnuje vývoji situace v Německu, která zapříčinila zažehnutí dalšího světového konfliktu. S rokem 1939 se přesouváme do dalšího celku, tím jsou válečné roky. Těm se věnuje dalších 7 kapitol, které detailně rozebírají jednotlivé válečné roky. Zde už jsou kapitoly členěny na menší časové úseky, dalo by se říci, že autor postupuje den po dni a vždy vyzdvihne významné události, které se toho dne udály. Když se autor dostává ke konci války, opět se vrací k formátu první kapitoly a v poslední kapitole popisuje poválečný vývoj po delších časových úsecích, a to až do roku 1950. Tato kapitola má však pouze 2 stránky a oproti zbytku díla působí neúplně.

Kniha je poměrně čtivá, autor se vyhnul suchému popisu událostí a spíše používá výklad, ve kterém ukazuje souvislosti mezi jednotlivými událostmi. To pomáhá udržet pozornost při čtení knihy, jinak by si člověk přišel zahlcen. Tomu také pomáhají dobové fotografie, kterých je v knize plno a příjemně tak narušují monotónnost souvislého textu plného informací. Encyklopedie je netradičně členěna pouze podle časové přímky, což může však komplikovat orientaci v knize. Kvůli tomu jsme při postupném čtení nuceni přeskakovat z jednoho místa na druhé, a to je místy velmi matoucí. Velmi by pomohlo, kdyby autor jednotlivé události ještě roztřídil podle místa, než aby je pouze chronologicky poskládal za sebe. Abych však autorovi úplně nekřivdil, je nutno říci, že na konci je umístěn rozsáhlý jmenný rejstřík, ve kterém je možno dohledat téměř cokoliv nás zajímá, stačí znát konkrétní výraz.

Tuto encyklopedii bych doporučil někomu, kdo se zajímá o druhou světovou válku hlouběji a již zná určité souvislosti. Pro úplného laika by kniha byla náročná na orientaci a pravděpodobně by ji kvůli její rozsáhlosti po krátké době odložil. Autorovi však nelze upřít obrovské množství práce, kterou musel vložit do takto rozsáhlého a detailního díla.

 

Hodnocení: 1/2 = výborně/chvalitebně