Robert Burns – životopis

literatura

 

Jméno: Robert Burns

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Básník je považován za jednu z nejslavnějších postav skotské kulturní historie. Nejznámější je jako průkopník romantického hnutí. I když původně pracoval jako farmář, dokázal nasměrovat svou intelektuální energii do poezie a písně, aby se stal jednou z nejznámějších postav dějin Skotska. Jeho práce inspirovala mnoho západních myslitelů.

 

Život

Robert Burns se narodil 25. ledna 1759 ve skotském městě Alloway a zemřel 21. července 1796 ve městě Dumfries (také ve Skotsku) ve věku 37 let na srdeční chorobu. Byl nejstarším synem nájemních farmářů Williama Burnese a Agnes Broun. Dostalo se mu základního vzdělání, poté jej rodiče povzbuzovali ve čtení knih významných současných spisovatelů, jako je Shakespeare a Milton.

Už jako chlapec považoval práci na farmě za náročnou a škodlivou zdraví. Své rozčarování zmírnil tím, že psal poezii a zabýval se opačným pohlavím. Po smrti otce v roce 1784, který zemřel vyčerpaný a zkrachovalý, se básníkův kritický pohled na náboženské a politické uskupení, které udržovalo skotský přísný třídní systém, jen prohloubil.

V letech 1784 až 1788 se zabýval souběžnými nezákonnými vztahy, které produkovaly několik nemanželských dětí. V roce 1785 zplodil své první dítě, nemanželskou dceru Elizabeth, se služkou své matky Elizabeth Patonovou. V současné době měl ale vztah s Jean Amour, které otec zakázal sňatek s ním, i když s ním otěhotněla. To ho rozzuřilo, ale neodradilo ho to od dalšího vztahu s Mary Campbell, se kterou chtěl utéct do Karibiku. Mary však náhle zemřela a změnila tak jeho plány.

První básnická sbírka mu vyšla v roce 1786 a byla velice úspěšná. Básník se tak rozhodl zůstat ve Skotsku, a v listopadu se vydal do Edinburghu, aby se vyhříval ve slávě. Zde se setkal se spoustu lidmi, někteří se stali jeho blízkými přáteli, včetně Agnes „Nancy“ McLehose, se kterou si vyměňoval vášnivé dopisy, ale nebyl schopný vztah dovršit. Frustrovaný začal svádět svou služku Jenny Clonovou, která mu porodila syna. Obrátil se k podnikání a ujal se začínajícího skladatele Jamese Johnsona, který ho požádal o pomoc. Výsledek byl Skotské hudební muzeum, sbírka tradiční hudby Skotska.

Unavený městským životem se vrátil na farmu Ellisland v létě 1788 a nakonec si vzal Jean Amour, se kterou měli celkem 9 dětí, z nichž pouze 3 přežily.

V roce 1791 se přestěhoval i s rodinou do města Dumfries, kde pracoval jako výběrčí spotřební daně.

Ráno 21. července 1796, Robert Burns zemřel – v den jeho pohřbu 25. července se narodil jeho syn Maxwell.

 

Dílo

Básně

První soubor básní tohoto autora vychází v červenci 1786, psané jsou především ve skotském dialektu. Toto období je pro autora poměrně chaotické, točí se kolem několika vztahu a prvních zplozených dětí. Kritici napříč různými třídami skotské společnosti jeho práci chválili. Mezi básněmi byla Holy Willie’s Pratet (modlitba svaté Willie), dramatický monolog, který odhaluje pokrytectví kalvinistického farizeje, a The Holy Fair (Svatý trh), což je cynicky vtipný popis skotského ekvivalentu setkání náboženských táborů. Jiné důležité básně, které se objevily v jeho prvním svazku,byly Address to the Unco Guid (Adresa k Unco Guid), která je psána jako pohybující se výzva ukázat toleranci pro padlé, a The Jolly Beghard (Veselí žebráci), dramatická báseň oslavující otrhané útočiště a končící jedním z nejvíce vzrušujících paeanů anarchismu v každém jazyce. The Cotter’s Saturday Night je idealizace skotských venkovských ctností, To a Mouse (Myši) je báseň, zachází s lidským stavem prostřednictvím představení pole myši, kterou odkrývá pluh. Tyto a další typické básně autora jsou téměř nesrovnatelné ve své kombinaci přímého hovorového projevu a hlubiny pocitu nebo šikovné satirické charakterizace.

Tam O’Shanter

Jedná se o knihu z roku 1791, kterou autor napsal poté, co se se svou rodinou přestěhoval do města Dumfries. Jedná se o mírně zahalený autobiografický příběh farmáře, který je nyní považován za mistra narativní poezie.

A Select Collection of Original Scottish Airs for the Voice

V roce 1793 pak přispěl k nakladatelství George Thomson. Tato práce je plná autorových básní a lidových písní, včetně známých skladeb „Auld Lang Syne“ (která se tradičně zpívá na začátku nového roku), „A Red, Red Rose“ a „The Battle of Sherramuir“.