Alois Mrštík – životopis

literatura

 

Jméno: Alois Mrštík

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): HaničkaS

 

 

Starší ze známých bratrů Mrštíkových skutečně pochází ze čtveřice bratrů, o zbylých dvou však mnozí neslyšeli. Jsou to František Mrštík (1865-1909) a Norbert Mrštík (1867-1905). Alois Mrštík byl spisovatel, psal především prózu, blíže se věnoval venkovské próze. Ve srovnání s Vilémem byl Alois Mrštík méně plodným autorem.

 

Život:

Alois Mrštík se narodil v Jimramově na Českomoravské vrchovině v roce 1861. I když otec byl ševcem a matka švadlenou, ani jeden ze čtyř synů nešel v jejich šlépějích. Vilém byl, stejně jako Alois, se kterým je nejčastěji spojován, spisovatelem. O dvou dalších bratrech se příliš nemluví. František se stal magistrem farmacie a Norbert překládal ruské a polské texty a mimo jiné byl také fejetonista. Poté, co se opětovně stěhovali, si v Brně Alois vystudoval reálku a pokračoval v učitelském ústavu. Shodou okolností hned po studiu získal pracovní nabídku podučitele poblíž Brna. O několik let později byl dokonce jmenován správcem školy v Divákách u Hustopeče, kam se za ním později přestěhoval bratr Vilém. Alois vedl spořádaný rodinný život spolu se svou ženou Marií a dvěma syny, jedním nevlastním a druhým ze společného manželství s Marií. Mimo svou dlouholetou literární činnost také s bratrem redigoval Moravsko-slezskou revui. V roce 1920 se odebral z pracovních činností a věnoval se včelaření. O pět let později zemřel v brněnské nemocnici po nákaze infekčním onemocněním tyfus.

 

Díla:

Rok na vsi – románová devítidílná kronika; popisuje život na vesnici Hrabůvky; postrádá jakoukoli pevnější kompozici a je pouze výpovědí o životě na vesnici a o zvycích; velmi mu pomáhal jeho bratr Vilém

Obrázky z cest – popisuje potulování se po Slovensku; prve vydáváno časopisecky

Bavlnkovy ženy a jiné povídky – vesnické povídky z moravského prostředí; opět mu pomáhal bratr Vilém

Maryša – společně vytvořené drama s bratrem; popisuje nedobrovolné manželství a vzpouru ženy, jež do něj byla navlečena