Romantický x Realistický hrdina – literatura

 

 Jméno: Romantický x Realistický hrdina

 Přidal(a): Horymír

 

 

 

 

Romantický hrdina:

Jako typicky romantického hrdinu si představím Quasimoda z Chrámu Matky boží v Paříži. Quasimodo je naprosto výjimečný. Narodí se už jako hrbatý, znetvořený ohyzda. Kvůli svému vzhledu stojí mimo společnost, každý se ho bojí, každý ho soudí jen podle toho, jak vypadá. A tak se po nějaké době uzavře do sebe. Nevychází ven, je neustále uzavřený v Chrámu. Kde jsou jeho nejlepšími přáteli sochy. Obyčejných lidí se bojí. Naproti tomu uvnitř je naprosto nezkažený, ze všech lidí kolem je on ten nejčistší. Nakonec však nevydrží tento rozpor mezi snem a realitou a děj končí tragicky.

 

Realistický hrdina:

Je na rozdíl od romantického naprosto typický. Jedná se o obyčejného člověka. V knize kulička hlavní hrdinka sice pochází z nižších poměrů, ale není zas tak výjimečná. Kuličkou také lidé opovrhují, ale určitě ne v takové míře jako Quasimodem. A spíše kvůli tomu, že je prostitutka. Realistický hrdina se snaží své postavení ve společnosti změnit, i když mu to moc nejde, je více aktivní. Kulička se také normálně baví s lidmi kolem, nabízí jim své jídlo, je k nim otevřenější, i když ti ji po té zradí. Kulička je zástupce spíše kritického realismu.

Realismus nastupuje po Romantismu a tak některé prvky romantismu můžeme najít i u realistických hrdinů.

Realistický hrdina se tedy v průběhu děje mění, zatímco romantický hrdina ohledně svých vlastností a postavení spíše stagnuje.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.