Směšné lásky – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: Směšné lásky

Autor: Milan Kundera

Přidal(a): Anna

 

 

Ukázka uměleckého textu:

Bylo to nyní právě to, čeho se dívka celý život nejvíce děsila a čemu se úzkostlivě vyhýbala: milování bez citu a lásky. Věděla, že přestoupila zakázanou hranici, ale pohybovala se za ní nyní už bez odmluv a v plné účastnosti; jenom kdesi daleko v koutku svého vědomí pociťovala hrůzu nad tím, že nikdy neměla takovou rozkoš a tolik rozkoše jako právě tenkrát – za tou hranicí.

Pak všecko skončilo. Mladík se zvedl z dívky a sáhl po dlouhé šňůře, která visela nad postelí; zhasl světlo. Nechtěl vidět dívčinu tvář. Věděl, že hra skončila, ale nechtělo se mu vracet do obvyklého vztahu k dívce; bál se toho návratu. Ležel teď ve tmě vedle dívky a ležel tak, aby se jejich těla nedotýkala.

Po chvíli uslyšel tiché vzlykání; dívčina ruka se nesměle, dětsky dotkla jeho ruky: dotkla se, stáhla, zase se dotkla a pak se ozval prosebný, vzlykavý hlas, který ho oslovil důvěrným jménem a říkal: „Já jsem já, já jsem já…“

Mladík mlčel, nehýbal se a uvědomoval si smutnou bezobsažnost dívčina tvrzení, v němž neznámé se definuje tímž neznámým.

A dívka přešla brzy ze vzlykotu do hlasitého pláče a tu jímavou tautologii opakovala ještě nesčetněkrát: „Já jsem já, já jsem já, já jsem já…“

Mladík začal přivolávat na pomoc soucit (musil ho přivolávat z dálek, protože nablízku nikde nebyl), aby mohl utišit dívku.

Bylo před nimi ještě třináct dnů dovolené.

 

Rozbor uměleckého textu: Směšné lásky

Kompozice:

 • chronologická
 • er-forma
 • dialogy, vnitřní monolog

Jazyk:

 • spisovný
 • tropy:
  • hyperbola:
   • a tu jímavou tautologii opakovala ještě nesčetněkrát
   • nikdy neměla takovou rozkoš a tolik rozkoše jako právě tenkrát
  • metafora: začal přivolávat na pomoc soucit
  • epiteton: vzlykavý hlas