Snížení věkového limitu ve volbách – esej

 

Jméno práce: Snížení věkového limitu ve volbách

Slohový útvar: Esej

Přidal(a): Lukáš

 

 

 

Snížení věkového limitu ve volbách

V České republice je zákonem stanovená hranice, kdy se můžeme účastnit voleb, na 18 let. S tímto

věkem se zároveň stáváme zletilými a získáváme tak plná práva ke konání právních úkonů. V minulosti se tato hranice již minimálně jednou změnila z 21 let na 18 let. Proto stojí za zvážení, zda tato mez, která rozděluje na mladistvé a zletilé, je stále aktuální.

Zodpovědnost a určitý vlastní názor se v člověku vyvíjí dlouhou dobu. U každého je to trochu jiné.

Když například vybereme jednoho z davu a řekneme o něm, že on už je způsobilý a dost uvědomělý

k tomu, aby mohl volit, neznamená to, že je tomu tak i u jeho vrstevníků. Můj názor je, že by se věk, kdy jsme způsobilí k volbám, měl stanovit na 16 let. Myslím si, že v tomto věku už člověk má svůj názor a neodráží pouze názor rodičů. Je pravdou, že se najdou lidé, kteří například v tomto věku nepůjdou k volbám, protože nevědí, koho by volili. To ale není problém této věkové kategorie, ale celé populace.

Je dobré si uvědomit, že kromě dolní hranice, by měla význam i hranice horní. Staří lidé většinou chodí k volbám ze zvyku a volí stále stejné strany. Chybou není, že by volili stále stejně, ale že nepromítají současnou situaci do svého názoru. Pro příklad, kdyby se zjistilo, že určitá strana je pod mocí nějaké mafie, tak rozumný člověk tuto stranu přestane volit. Staří lidé ale i přesto tuto stranu volit budou, protože ji volili vždy. Dalším aspektem je, že důsledky vlády určité strany zde setrvávají desetiletí a do značné míry ovlivňují budoucnost naší země. Staří lidé tu v tu dobu už nebudou a důsledky ponesou ostatní.

Názory na tuto problematiku se však mohou různit a záleží na tom, zda tento názor bude zastávat většina.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně