Společenské pojetí kultury – úvaha

sloh

 

Jméno práce: Společenské pojetí kultury

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): Magdalena

 

Společenské pojetí kultury

Kultura v našem světě určitě zaujímá významné místo, i když se nad tím mnohdy nezamýšlíme. Už tím, že jsme součástí společnosti, sami se na kultuře svým způsobem podílíme. Jak se kultura vyvíjí? Domnívám se, že v dávné minulosti bylo hlavním posláním lidí zajistit si obživu a reprodukci. Tak, jak se zdokonalovaly činnosti, člověku už bylo uspokojování základních životních potřeb málo. Toužil po něčem víc. Myslím si, že kultura je to, co nás odlišuje od jiných živočichů, my totiž potřebujeme nasytit nejen tělo, ale i duši. Není to otázka peněz. I ty nejchudší, nejprimitivnější kmeny mají svou kulturu. Naopak i velmi bohatý člověk může mít pochopení hodnot omezené. Mám zato, že velice důležitou roli v rozvoji a předávání kultury má rodina a škola. Dítě je od malička v rodině ovlivňováno rodiči, prarodiči a dalšími členy rodiny. Určitá podoba kultury se tak reprodukuje. Pak nastupuje škola, která dále osobnost formuje. V současné době se kultury hodně prolínají, neboť dochází ke globalizaci světa. Pokud tento fakt vnímáme pozitivně, může být svět pestřejší, barevnější.  Bohužel se setkáváme s nepochopením mezi rozdílnými kulturami a z toho pramenící konflikty vedoucími k válkám, teroristickým útokům nebo prostě nenávisti.  Snažme se rozdílnost vnímat jako podnět k tomu, abychom se zamysleli, ne k tomu, abychom soudili. Tak můžeme kulturu dále rozvíjet.

 

Hodnocení: 1 = chvalitebně