Stařec a moře – rozbor uměleckého textu

rozbor-díla

 

Kniha: Stařec a moře

Autor: Ernest Hemingway

Přidal(a): Hurikán

 

 

Úryvek z uměleckého textu:

Nikdy jsem si to asi naplno neuvědomil. Snažil jsem se s tím nějak vypořádat a neotravovat tím lidi. Nejspíš bych z toho nebyl měl žádné problémy, kdybych byl po převozu do Anglie nenarazil na Brett. Myslím, že chtěla jenom to, co nemohla mít. Lidi už takoví jsou. Čert aby vzal lidi! Katolická církev se umí s podobnými případy náramně vypořádat. Nebo vám aspoň dobře poradit. Abyste na to nemysleli. Báječná rada! Zkuste se podle ní někdy řídit. Jen to zkuste!

Ležel jsem a nespal jsem a myšlenky mi skákaly sem a tam. Pak jsem se už neudržel a začal jsem myslet na Brett a všechno ostatní se mi vykouřilo z hlavy. Myslel jsem na Brett a myšlenky mi přestaly skákat a začaly plynout jakoby v hladkých vlnách. Pak jsem se najednou zčistajasna rozbrečel. Po nějaké chvíli mi bylo líp a ležel jsem v posteli a poslouchal jsem těžké nákladní tramvaje, jak rachotí kolem a vzdalují se po bulváru, a pak jsem usnul.

 

Rozbor uměleckého textu: Stařec a moře

Zasazení výňatku do kontextu díla

 • začátek díla

Téma

 • reálné, přítomnost
 • boj lidí s přírodou a člověka se sebou samotným

Motiv

 • myšlenkové pochody, změny nálad

Časoprostor

 • postel, kubánská vesnice poblíž Havany, první pol. 20. st

Kompoziční výstavba

 • chronologický děj

Literární druh

 • epika (děj je důležitý)

Žánr

Vypravěč

 • er forma
 • bez konkrétních pojmenování (např. Santiago není oslovován jménem, ale jako stařec)

Postavy

 • Santiago
 • Brett (v myšlenkách)

Vyprávěcí způsoby

 • vyprávěcí, popisný
 • nevlastní přímá řeč (v ukázce)
 • vnitřní monology, dialogy, nevlastní přímá řeč (v celé knize)

Typy promluv

 • pásmo vypravěče

Jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku

 • slova spisovná – neutrální (bulváru), přechodníky – archaické tvary sloves (nebyl měl),  slova přejatá (bulvár, tramvaj)

Tropy a figury a jejich funkce ve výňatku

Slovní druhy

 • podstatná jména problémy, Anglie, lidi,…)
 • přídavná jména (žádné, podobnými, báječná,…)
 • zájmena (jsem)
 • číslovky (po chvíli, někdy),
 • slovesa (neuvědomil, nenarazil, nemysleli,…)
 • příslovce (sem a tam, kolem)
 • předložky (na, do)
 • spojky (a, že, co,…)
 • částice (a)
 • citoslovce ()