Teréza Nováková – životopis

literatura

 

Jméno: Teréza Nováková

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Jedna z nejvýznamnějších ženských spisovatelek přelomu devatenáctého a dvacátého století. Byla ovlivněna především venkovským realismem, její prózy se často odehrávají v oblasti východních Čech, zejména v okolí Litomyšle, kde žila, zároveň se aktivně zapojovala do tehdejších snah o ženskou emancipaci.

 

Život

Teréza Nováková se narodila 31. července 1853 v Praze jako Teréza Lanhausová. Její otec byl Čech, matka pocházela z bohaté německo-židovské rodiny. Rodina zajistila Teréze Novákové kvalitní vzdělání, absolvovala dívčí školu S. Amerlingové a také Náprstkův Americký klub českých dam. Díky své znalosti cizích jazyků od mládí četla významné světové autory, především anglické a německé, v originále a svých zkušeností později využila ve své vlastní tvorbě.

Během studií vedla také bohatý společenský život, mezi její přátele patřila například spisovatelka Karolina Světlá či Svatopluk Čech. Po sňatku s gymnaziálním profesorem Janem Novákem se rodina z Prahy odstěhovala do východočeské Litomyšle. Po smrti manžela se později přestěhovala do Proseče u Skutče. Ve východních Čechách Teréza Novaková žila více než dvacet let a velmi se zajímala o místní lidové zvyky a kulturu. Tyto své znalosti zároveň promítala do svých literárních děl.

Její díla jsou často tak zvanými monografickými romány, zaměřují se na životní osudy jedné hlavní postavy. Dalšími tématy často bývají společenské a národnostní menšiny a také nové myšlenky, které se ve společnosti na přelomu století objevovaly. V Praze i v Litomyšli Teréza Nováková také aktivně prosazovala práva žen, především na rovnoprávnost, vzdělání a volební právo. Byla členkou místních ženských hnutí a založila časopis s názvem Ženský svět. Zemřela v Praze 13. listopadu 1912 u svého syna Arneho Nováka, který byl významným literárním kritikem a teoretikem.

 

Dílo

Jan Jílek

Děj románu z roku 1898 se odehrává na konci osmnáctého století. Hlavní postavou je obyčejný člověk, krejčovský učedník Jan Jílek, který pochází z evangelicky orientované rodiny. Pro svou víru musí Čechy opustit, ale neustále se snaží svým krajanům pomáhat. Sledujeme jeho nelehký životní osud, kdy například je při jedné této akci zajat jezuity, uvězněn a mučen.

Jiří Šmatlán

Román, jehož hlavní postavou je velmi inteligentní, náboženský založený člověk, který neustále přemýšlí o tom, jak by bylo možné lidskou společnost lépe uspořádat. Nakonec se seznamuje s člověkem, který ho přivádí k myšlenkám socialismu. Kniha vyšla poprvé v roce 1900.

Na Librově grundě

Román z roku 1907, ve kterém autorka zachytila každodenní život i sociální problémy na jedné české vesnici okolo revolučního roku 1848. Hlavním tématem je především robota, která je jakýmsi symbolem útisku, nejen útisku jednotlivých lidí, ale potažmo i útisku celého českého národa. Jednou z hlavních postav knihy je sedlák Jobek Libra.

Děti čistého živého

Kniha s podtitulem Román ze života lidu na východě Čech vyšel v roce 1909. Hlavni dějovou linií je vyprávění o místní náboženské sektě, která byla určitým symbolem touhy zdejších lidí po lepším životě.

Drašar

Vrcholný román Terézy Novákové, jehož inspirací byl skutečný příběh kněze a národního buditele Justina Michla. Sledujeme jeho životní příběh i tragický konec, každá kapitola románu představuje určitou etapu jeho života. Zároveň Teréza Nováková v knize kritizuje předsudky a maloměšťáctví ve společnosti. V díle jsou nejen prvky realismu, ale i romantismu.

Úlomky žuly

Soubor sedmi povídek, jejichž hlavními postavami jsou mladé dívky, které se snaží vzepřít svému osudu a prosadit se ve společnosti a najít své životní štěstí navzdory svým rodičům či všeobecně přijímaným předsudkům. Soubor vyšel poprvé v roce 1902.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.