Tisk versus internet – úvaha

 

Jméno práce: Tisk versus internet

Slohový útvar: Úvaha

Přidal(a): A. Argaláčová

 

 

 

Jakou budoucnost mají tištěná média neboli tisk versus internet     

Žijeme ve 21. století, době digitální, době internetu a době, kdy tištěná média již prošla svým zlatým věkem a poměrně logicky tak nastala doba jejich úpadku. Pojem tištěná média je poměrně rozsáhlý a mimo noviny, časopisy a podobné tiskoviny se tam řadí i knihy nebo mapy. Klasická, můžeme říci i tradiční média se stále více přizpůsobují technickému pokroku a také požadavkům poptávky a ta v dnešní době chce informace aktuálně a jednoduše. A oba tyto faktory internetová, tedy nová, média splňují. Jsou dostupná všude, kam dosáhne signál a informace se nám dostanou rychle a přehledně.  Nasnadě jsou tedy otázky: Proč ještě tištěná média existují a jaký dnes mají význam? A mají vůbec šanci na přežití?

Všechna tištěná média mají jednu nespornou výhodu: jsou. Skutečně fyzicky existují. Můžeme se jich dotknout, anebo si je zabalit do batohu a vydat se s nimi kamkoliv, tam si je uprostřed „ničeho“ vybalit a přečíst. Pročítat je znovu a znovu a mít jistotu, že to, co bylo napsáno se neztratí uprostřed přehršle informací, jak tomu může být u médií na internetu. Mám tím na mysli, že se ne tak jednoduše ocitneme v situaci z románu 1984, kde docházelo k přepisování zpráv z minulosti tak, aby vyhovovali přítomnosti, ale člověk má jasný a hmatatelný důkaz o tom, co četl. Někdo by tento argument mohl považovat za poslední chabý pokus obhájit tištěná média, ale pro člověka, který nemá absolutní důvěru v technologie, nebo je neumí ovládat, by i tento jednoduchý fakt mohl mít význam. Média závislá na internetovém připojení sice nejsou dostupná úplně všude, ale zato dávají člověku větší prostor pro aktivní hledání informací, zpráv a témat, která jednodušeji přizpůsobí svým individuálním zájmům.

Tištěná média, teď mám na mysli především noviny a zpravodaje, nejsou schopna přinést informace tak rychle a pohotově jako média internetová, ale za to se mohou více soustředit na podrobné analýzy nebo komentáře. Dokážou tak dané téma nebo problém rozebrat a přiblížit čtenáři souvislosti, pozadí a tím poskytnout větší množství informací a pohledů pro utvoření názoru. Myslím, že nejlepší je přizpůsobit média době, ale zároveň zachovat, to, co máme již od 15. století, tedy tisk. Při kombinaci obojího, to znamená tím, že noviny, časopis, knihu nebo i mapu budeme mít ve verzi tištěné tak digitální, můžeme dosáhnout oslovení více čtenářů z různých věkových i zájmových skupin a rozšířit tak pole působnosti médií.

Z mého, čistě subjektivního, pohledu si nedokážu zánik tištěných médií představit. Knihy se nevyrovnají čtecím zařízením, ty totiž nedokážou předat vůni staré knihy ani navodit pocit, který zažívám, když jenom tak listuji nebo při otočení poslední strany. Možná, že za několik let, až bude užívání digitálních technologií běžné ve všech sférách života, tak velké firmy přestanou noviny a časopisy vydávat v tištěné podobě a začnou se plně soustředit na svět internetu. Ale já věřím, že i v této době budou pořád existovat „hospodské týdeníky“, komiksy, noviny s jistou historií nebo jiné drobné tiskoviny, především na regionální a komunální úrovni. A uprostřed celého, možná až přetechnizovaného, světa většinové společnosti se jistě najdou malé ostrůvky nového undergroundu, který tištěná média nenechá umřít.

 

Hodnocení ze školy: 1 = výborně