Torquato Tasso – životopis

literatura

 

 Jméno: Torquato Tasso

Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Italský básník, jehož dílo představuje jakýsi přechod mezi renesancí a barokem. Jeho nejvýznamněji dílo Osvobozený Jeruzalém se stalo inspirací nejen pro další literární díla, ale také pro výtvarné umění či hudbu.

 

Život

Toquato Tasso se narodil 11. března 1544 v italském městě Sorrento na jihu Itálie jako poslední ze tří synů do finančně velmi dobře situované rodiny. Jeho matka byla šlechtična. Dětství trávil na Sicílii, v Neapoli i Římě, záleželo na tom, kam byl poslán jeho otec, který byl dvořanem a básníkem. Jako šestnáctiletý napsal svou první báseň. Ve svých literárních pokusech pokračoval i při studiích na univerzitě. Začal sice studovat práva v Padově, ale později přešel na filozofii a řečnictví  na univerzitě v Boloni. Ze studií byl ale nakonec vyloučen, důvodem bylo napsání hanopisu na profesory a ostatní studenty.

V letech 1565 až 1570 působil ve městě Ferrara ve službách kardinála Luigiho d’Este na místním vévodském dvoře. Těchto pět let patřilo k nejšťastnějším obdobím života Torquata Tasso, neboť se mohl svobodně věnovat své vášni pro literaturu, jeho díla byla v okruhu kardinála ceněna a prožíval i štěstí v osobním životě, ve vztazích se ženami. Poté následuje kardinála do Paříže a Říma, ale nakonec se vrací do Ferrary na dvůr vévody Alfonse, kde působí jednak jako dvořan a nadále se věnuje psaní svých básní a dalších literárních děl. V této době také vzniká jeho nejvýznamnější dílo rytířský epos Osvobozený Jeruzalém.

Postupem času se ale u Torquata Tasso začíná stále častěji objevovat určitá psychická nerovnováha a poruchy, které se postupně zhoršují, začíná trpět stihomamem a projevují se u něj také sklony k násilí. Poté, co napadne svého sluhu, neboť se domnívá, že ho sleduje, je umístěn do kláštera, odkud ale po dvou letech uprchne a několik měsíců cestuje po Itálii. Psychická nemoc se ale nadále zhoršuje a vyúsťuje v napadání vévody i celého dvory ve Ferraře, kam se Tasso vrátil. Vévoda ho z tohoto důvodu nechává prohlásit za duševně chorého a umístit do speciálního špitálu. Zde se Tassův stav mírně zlepšuje a on se opět věnuje literární torbě. Po sedmi letech je ze své nucené hospitalizace propuštěn a odchází do Mantovy, kde se nadále věnuje psaní, tentokrát divadelních her. Poslední roky života tráví mezi Neapolí, Florencií a Římem. Pracuje na přepracovávání svého eposu, ale nemoc se znovu ozývá. Nakonec umírá v Římě 25. dubna 1595.

 

Dílo

Osvobozený Jeruzalém

Vrcholné dílo Torquata Tasso, které vyšlo poprvé roku 1575. Nábožensko-hrdinský epos s motivem první křížové výpravy. Jelikož časem s dílem nebyl Tasso spokojen, přepracoval ho s tím, že vynechal milostné epizody a soustředil se pouze na aspekty náboženské a morální. Toto dílo vyšlo později v devadesátých letech pod názvem Dobytý Jeruzalém, ale nedostalo se mu tak kladného přijetí jako jeho první verzi.

Osvobozený Jeruzalém Obsahuje dvacet veršovaných zpěvů, které zachycují události spojené s první křížovou výpravou, kterou vedl Godefroy z Bouillonu a roku 1099 dobyl Jeruzalém. Jedná se o zajímavé propojení historických informací a autorovy fantazie. Děj je obohacen o nejrůznější nadpřirozené jevy a postavy. Dílo v sobě obsahuje mnoho nejrůznějších úvah a pocitů, ve kterých se svět světský střetává se světem duchovním. Mezi hlavní postavy patří Godefroy z Bouillonu, který představuje moudrého, statečného a šlechetného muže, a také bojovník Rinaldo, který i přes svou zbrklost a nezkušenost má sympatie čtenářů. Z dnešního úhlu pohledu dílo Osvobozený Jeruzalém přestavuje jakýsi typ fantasy literatury.

Král Torrismondo

Tragédie, ve které se Tasso inspiroval Dílem Král Oidipus od Sofokla. Objevuje se zde téma incestní lásky mezi králem a jeho sestrou. Děj se ale odehrává v severských zemích.

Dialogy

Próza, která je psaná formou rozhovorů se svým fiktivním přítelem, ve které pojednává nejen o různých mravních a estetických tématech, ale také popisuje také život dvořana.

Aminta

Pastorální veršovaná divadelní hra z roku 1573. Hlavní postavou je mladý pastýř jménem Aminta, který je zamilovaný do lovkyně Silvie, která ho ale nejprve odmítá. Po řadě několika nedorozumění a dějových zvratů však nakonec vše dobře dopadne a oni si vyznají lásku. Celá hra se odehrává během jednoho dne.