Upton Sinclair – životopis

literatura

 

Jméno: Upton Sinclair

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Americký spisovatel, novinář a politik první poloviny 20. století. Jeho nejvýznamnější knihou je román s názvem Džungle, který zachycuje poměry na jatkách v Chicagu.

 

Život

Upton Beall Sinclair se narodil 20. září 1878 ve městě Baltimore na východě Spojených států amerických. Pocházel z poměrně chudé rodiny, díky otcovu alkoholismu, ale jeho příbuzní byli bohatí. Díky tomu se Upton Sinclair od mládí setkával s lidmi z různých poměrů a prostředí, chudými i bohatými, vzdělanými i nevzdělanými. Právě v tomto bývá spatřován jeden z motivů pro jeho pozdější politickou angažovanost, kdy se snažil prosazovat sociální spravedlnost a toužil po tom, aby se lidé ve všech sférách svého života, veřejného i soukromého polepšili.

Za jakési ideály lidství si zvolil dvě velmi různorodé osobnosti z dějin, Ježíše a revolučního romantického spisovatele Shelleyho, z literárních postav často zmiňoval Shakespearova Hamleta. Všechny tyto myšlenky poté zkombinoval a vytvořil jakýsi svůj vlastní levicově politický program, kterým chtěl reformovat lidskou společnost a který byl blízký socialismu. Během své politické kariéry neúspěšně kandidoval do senátu i na guvernéra Kalifornie.

Lásku k literatuře měl v sobě již od raného dětství, kdy četl téměř každou knihu, která se mu dostala do ruky. Od dětství také psal svá vlastní literární díla, která úspěšně publikoval v různých časopisech. Později studoval na univerzitě v New Yorku a začal psát knihy na objednávku. Za svůj život jich napsal přes devadesát. O tom, že jeho knihy byly svého času uznávané a oceňované svědčí i to, že roku 1943 obdržel Pulitzerovu cenu. Byl známý tím, že aby mohl psát o tom, o čem chtěl, neváhal cestovat, aby mohl vše vidět a zažít na vlastní oči. Kromě literatury a politiky mezi jeho další zájmy patřily nejrůznější okultní jevy a také telepatie. Upton Sinclair zemřel 25. listopadu 1968 v Bound Brook v New Jersey.

 

Dílo

Džungle

Vrcholné dílo Uptona Sinclaira, román z roku 1906. Aby mohl tento román napsat, strávil Sinclair sedm týdnů v přestrojení v chicagských masokombinátech. Hlavním tématem románu bylo realistické až naturalistické popsání těžkého života lidí, většinou přistěhovalců, kteří zde pracují v naprosto nelidských a nevyhovujících hygienických podmínkách. Ihned po svém vydání se toto dílo stalo bestsellerem, který naprosto šokoval celou americkou veřejnost. Důvodem ale nebylo to, v jak strašných podmínkách zde lidé pracují, ale to, že se v tak hygienicky nevyhovujících podmínkách připravuje maso, které později konzumují lidé z vyšší společnosti. Hlavními postavami románu je rodina Jurgise Rudkuse, která se na začátku dvacátého století přestěhuje z Litvy do amerického Chicaga a začíná pracovat v místním masokombinátu. Velká popularita Sinclairova románu Džungle měla dopad i v praktickém životě, jejím výsledkem bylo například i přijetí zákona o kontrole masa.

Lanny Budd

Cyklus jedenácti románů, které vycházely v letech 1940 až 1953 je jakýmsi pokusem o románové zpracování dějin první poloviny dvacátého století. Jejich hlavní postavou je Lanny Budd, který je synem amerického výrobce zbraní a v souvislosti s jeho osobou jsou v románech zachycovány důležité politické a historické události ve Spojených státech i v Evropě v první polovině dvacátého století. Právě za třetí knihu tohoto cyklus s názvem Dračí zuby obdržel Upton Sinclair Pulitzerovu cenu. Dalšími známými romány z tohoto cyklu jsou například Konec světa, Prezidentův agent či Svítání.

Automobilový král

Román z roku 1937, který realisticky zachybuje život Henryho Forda.

Jeho veličenstvo uhlí

Dílo z roku 1917, které bylo inspirované třemi výlety, které Upton Sinclair v letech 1913 až 1914 absolvoval do uhelných polí v Coloradu a ve kterém líčí špatné pracovní i životní podmínky horníků, bezohlednost podnikatelů, úplatkářství či stávku horníků.