Velký Gatsby – rozbor díla k maturitě (2)

 

  Kniha: Velký Gatsby

  Autor: Francis Scott Fitzgerald

  Přidal(a): Maci

 

 

Francis Scott Fitzgerald (24. září 1896 St. Paul, Minnesota – 21. prosince 1940, Hollywood, California )

 • americký spisovatel a scénárista
 • jeden z představitelů ztracené generace (američtí spisovatelé , kteří si prošli 1. sv. válkou a tuto skutečnost zobrazovali ve svých dílech. Vyjadřují pocity vojáků po návratu z války (vrátili se duševně zmrzačeni a měli problémy se zařazením se do společnosti.Pro tyto autory jsou typické životní postoje, kterými dávají najevo nesouhlas a nedůvěru ke společnosti, jejich psaní je často blízké ke stylu novin, často staví své hrdiny do velmi nebezpečných situací, kde musí prokazovat svůj charakter.)
 • považován za mluvčího americké mládeže dvacátých let dvacátého století, neboť ve svém díle vyjádřil pocity, myšlenky soudobých mladých lidí-ukázal že splnění amerického snu (materiální blahobyt)není zárukou spokojeného, šťastného života
 • pocházel z rodiny irských přistěhovalců, Studoval v New Jersey a Princetonu
 • Oženil se s Zeldou Sayrovou (později trpěla schizofrenií), která byla minimálně výstřední a se kterou vedl velice zajímavý život
 • V roce 1937 pro velké zadlužení nejen u přátel, ale i nervového sanatoria, přijal Fitzgerald práci hollywoodského scenáristy

 

Díla:

 • Něžná je noc, Povídky jazzového věku, Na prahu ráje, Krásní a prokletí


Děj

Místo ve kterém se děj odehrává je vesnice rozdělená řekou na Východní a Západní vejce. Tato vesnice se nachází na Východě USA. V jedné části žijí chudí lidé a v té druhé bohatí lidé. Děj začíná několik let po válce, kdy mladý Nick Carraway z amerického středozápadu, který je také vypravěčem příběhu, přijíždí do New Yorku, aby zde na burze vydělal nějaké peníze. Zabydlí se na Long Islandu blízko výstavní rezidence tajemného mladého zbohatlíka Gatsbyho. Nick se setkává se svojí poněkud povrchní sestřenicí Daisy vdanou za Nickova známého Toma Buchanana, se kterým má malou dcerku. Manželství však není zcela šťastné, Nick dokonce osobně poznává Tomovu milenku Myrtle Wilsonovou, manželku majitele blízké autoopravny. Nick naváže styk s Gatsbym, je zván na jeho pravidelné monstrózní večírky, zapadne do zdejší pestré společnosti a seznámí se s půvabnou mladou golfistkou Jordan Bakerovou. Stane se přítelem Gatsbyho a získává tak jedinečnou příležitost se dozvědět něco více o tomto člověku, o jehož minulosti na veřejnosti kolují pouze nepodložené legendy či pomluvy. Postupně se dozvídá detaily nejen o přinejmenším podezřelých Gatsbyho obchodech s alkoholem, do kterých je zapojen i známý podvodník Meyer Wolfsheim, ale i celou historii jeho tajemného života. Gatsby se původně jmenoval Gatz a pocházel z chudé rodiny, velmi se však toužil vypracovat, a tak utekl z domova. Potkal milionáře Dana Codyho, který mu později dopomohl k penězům. Ještě více však jeho život poznamenala láska k mladé bohaté dívce Daisy, milence však od sebe oddělilo jednak rozdílné společenské postavení a také válka, ve které byl Gatsby povýšen na majora, což mu také umožnilo strávit 5 měsíců v Oxfordu. Během té doby se však Daisy vdala. Vychází tak najevo, že životní láskou Gatsbyho je žena Toma Buchanana Daisy, a Gatsby se s ní znovu setkává, čímž způsobí naprostý rozvrat jejího manželství s Tomem.
Po jednom soukromém večírku, kde dojde k přímé konfrontaci Gatsbyho a Toma, se stane tragická osudová událost. Manželku George Wilsona Myrtle přejede automobil patřící Gatsbymu, za volantem však sedí Daisy. Wilson je naprosto zničený, dozvěděl se totiž o manželčině nevěře a chtěl s ní jinde začít nový život. Tom Buchanan, který se s Wilsonem dobře zná, mu naznačí, kdo je majitelem inkriminovaného vozu, který ujel z místa nehody. Gatsby hodlá chránit Daisy, ale ještě dříve je ve svém domě zastřelen mstícím se Wilsonem, který vzápětí páchá sebevraždu. Ironií je, že nad Gatsbym nikdo kromě jeho otce Henryho C. a Nicka netruchlí, bohatá městská smetánka jako by zapomněla na pohostinnost, které užívala v Gatsbyho domě. Daisy a Tom odjíždějí spolu neznámo kam. Nick Carraway je tím znechucený, končí svůj vztah s Jordan a odjíždí domů.
Námětem pro toto dílo je život americké společnosti ve 20. letech 20. století v USA. Hlavní myšlenkou je kritika snobství a povrchnosti. Aurot poukazuje na přátelksé vztahy, které jsou založeny na majetnosti obyvatel vesnice a ne na jejich opravdových citech jako je například láska. Vše je jako jedna velká přetvářka.
I když Gatsby do lepších společenských vrstev patřil, nikdy se jim nedokázla přizpůsobit. Udělal vše jen z lásky k Daisy, protože se jí chtěl dokázat, že už není tím chudým člověkem, co se jí předtím dvořil, ale že se o ni dokáže postarat a fiančně zabezpečit ji. Na první pohled se zdálo, že Gatsby měl všude spoustu přátel, ale nebylo tomu tak. Gatsby postrádal skutečného přítele, kterému by se mohl svěřit s tajemstvím své nenaplněné lásky a ukázat mu, jaký skutečně je. Tímto přítelem se pro něj stal Nick.

 

Hlavní postavy

Nick Carraway – vypravěč, bratranec Daisy, Gatsbyho soused, pracuje jako obchodní zástupce

Daisy – Nickova sestřenice, žije ve Východním vejci, je manželkou Toma

Tom Buchanan – 30 let, Daisin manžel, Nickův někdejší spolužák z univerzity, fotbalista Jordan Baker – asi 20 let, golfová šampiónka, kamarádka Toma, Daisy a Nicka

Jay Gatsby (JamesGatz) – zbohatlík, vytrvalý, ctižádostivý, věrný ve své lásce k Daisy, romantik i realista, zvláštní a záhadný člověk, kolují o něm různé pověsti – nelegální obchody a nejasná minulost

MürtleWilsonová – asi 35 let, obtloustlá manželka George, Tomova milenka

GeorgeB.Wilson – majitel autoservisu, manžel Mürtle

 

Další představitelé ztracené generace:

 

Americká literatura

 • na přelomu 19. A 20. St. Se spojené státy americké stávají hospodářskou velmocí
 • východní a západní pobřeží je spojeno transkontinentální železnicí, obrovské vnitřní prostory Ameriky jsou kolonizovány,vyrůstají zde města, průmyslová centra
 • za tímto hospodářským vzestupem se objevují velké sociální a společenské rozdíly a problémy
 • jako první na otřesné podmínky v továrnách poukazují novináři, teprve později literatura prostřednictvím naturalistických románů (zachycení nezkreslené reality)
 • na počátku 20.st. se vymaňuje z tohoto vlivu a základní tématikou je frustrace ze ztráty víry ve splnění amerického snu