Velký mořský had – rozbor (deník)

rozbor-díla

 

Kniha: Princezna na hrášku

Autor: Hans Christian Andersen

Přidal(a): Jana Plecháčová

 

 

Hans Christian Andersen (1805 – 1875)

 • z Dánska
 • proslulý pohádkář
 • verše, romány, básně a divadelní hry
 • musel nechat školy a v jedenácti letech začít pracovat
 • miloval knihy
 • odmítal sexuální vztah jak se ženou, tak i mužem, jeho sexuální orientace tak nebyla zcela jasná
 • nepovažoval se za pohádkáře a svoje pohádky nepovažoval za plnohodnotné dílo
 • autismus byl jeho nemocí
 • nevlastní sestra se živila nejstarším řemeslem, jeho pád z postele zapříčinil těžká zranění, kterým podlehl

Další pohádky (díla):

 • Cínový vojáček
 • Císařovy nové šaty
 • Čarovná truhlice
 • Křesadlo
 • Malá mořská víla
 • Děvčátko se sirkami

 

Zařazení do doby:

 • největších úspěchů dokázal v době panování krále Kristiána VIII. až ke Kristiánu IX.
 • pohádky byly přijaty nejprve ve světě, až pak v rodné zemi

 

Rozbor díla: Velký mořský had

 • Literární žánr: pohádka – o jedné malé mořské rybě z dobré rodiny, jenž pozná lidskou lstivost
 • Literární druh: epika
 • Námět: voda, zvědavost, úprk, podivuhodnost

 

Okolnosti vzniku díla:

 • V roce 1833 se vydal na cesty po Evropě – Paříž, Řím, Neapol, Vídeň. Poté vydal první sbírku pohádek. V té napsal jak pohádky, které znal z dětství, tak přidal i svou vlastní tvorbu. Podle historiků se i v pohádkách objevuje jeho utrpení z odlišnosti.

Obsah:

 • Je to pohádka o tom, že do mořské vody zničehonic vpluje něco, co ryby neznají.
 • Dokonce se objeví ochechule, což je mořská siréna a bude jim o tom vyprávět.
 • Ukáže se, že jde jen o lidskou lstivost a pýchu.

 

Motivy:

 • Čistě pohádkové, lidská touha všechno zničit.

 

Kompozice:

 • Od začátku do konce je pohádka psaná chronologicky, děj se neliší v žádné době.

 

Jazyk:

 • Klasická i moderní forma.

 

Jazykové prostředky:

 • pohádkové symboly
 • v některých verzích je uvedená přímá řeč
 • hrůza – když do moře vpadne nějaké zvíře, které rybky nikdy neviděli
 • zděšení – když živočichům v moři došlo, co se děje
 • úprk – ryby i všichni ostatní se utíkali schovat, kam se dalo

 

Hlavní postavy:

 • Malá rybka – zajímá ji, co se to vlastně stalo, že do moře spadla ta věc, kterou považovali za nějakého mořského hada, přitom to byl telegrafní kabel, který lidé položili mezi Evropou a Amerikou.
 • Rybí sourozenci – provokují malou rybičku a dělají jí zle.
 • Ochechule – neboli mořská siréna, případně mořská kráva, ta přijde mezi všechny a dělala jim přednášku o zvířeti, které je výplodem souše a lidí.

 

Časoprostor

 • Čas: není určen
 • Místo: Moře

 

Obsah díla:

Byla jedna rybička, ta měla na 800 sourozenců. Byli na zlí nejenom oni, ale i někteří obyvatelé moře. Jednoho dne vpadl do jejich klidu zvláštní tvor. Podle nich to bylo nějaké ohromné zvíře. Ale ve skutečnosti se jednalo o telegrafní kabel, který položili lidé mezi Evropou a Amerikou. Všichni obyvatelé moře se dali na zběsilý útěk před tímto vetřelcem a nikdo nechtěl ani za nic na světě přijít nazpátek. Sourozenci rybičky se osmělili a hned začali nadávat, že tam nepůjdou, co je jim do toho zvířete. Padaly návrhy, jak ho zneškodnit, ale nikdo se neměl k činům. Nakonec dorazila ochechule, která jim udělala přednášku o lidech a jejich výmyslu ze souše, kterým bylo tohle zvíře. Když chtěla malá rybička diskutovat na širší úrovni, hned ji okřikli nadávkami. Z pohádky vyplývá, že se jedná o pověst o velkém mořském hadovi, který vzešel z lidského důmyslu.

 

Inspirace daným literárním dílem a přijetí díla:

 • Vliv na dané dílo: Inspirace přišla z dětství, ale jen u některých pohádek. Většina byla jeho vlastní tvorba.
 • Inspirace dílem: Není známo, jestli bylo natočen film, animovaná nebo audio verze.

 

Reakce na dílo: Byla přeložena do více než 125 jazyků, stejně jako ostatní pohádky. Není známo, jak kritici či čtenáři přijali tuto pohádku.