Venkovský román

literatura

 

Jméno: Venkovský román

Zařazení: Literární pojem

Přidal(a): David Hampl

 

Venkovský či vesnický román byl jedním z oblíbených literární žánrů české literatury druhé poloviny devatenáctého století. Odehrával se a zachycoval život na venkově, se všemi jeho radostmi i starostmi. Za jeho nejvýznamnější představitelku je považována Karolina Světlá.

 

Základní znaky venkovského románu

Děj venkovského románu se odehrává na typické vesnici devatenáctého století a jeho hlavními postavami jsou obyčejní venkovští lidé. Určitým způsobem lze venkovský román chápat jako zvláštní typ sociálního románu, neboť se soustředí na realistické zachycení venkovského života se všemi jeho problémy, především se jedná o problémy a konflikty vyplývající z partnerských a mezigeneračních vztahů. Dalšími tématy bývají ale i otázka majetku, víry a předsudků, které na vesnici devatenáctého století existovaly.

 

Významné venkovské romány a jejich autoři

Za zakladatelku českého venkovského románu je považována Karolina Světlá, která po smrti své malé dcerky odjela z Prahy do manželova rodiště malé vesničky Světlá v Podještědí, kde nalezla protiváhu měšťanskému způsobu života i novou psychickou rovnováhu, a jméno vesnice si dokonce zvolila za svůj pseudonym. Inspirována tímto prostředím napsala soubor pěti ještědských románů, jejichž hrdinkami jsou ženy, které jsou odhodlány obětovat své vlastní štěstí pro druhé, a jejichž tématy jsou zejména generační, partnerské a rodinné vztahy, nerovné manželství, otázka víry, předsudků a postavení ženy ve společnosti.

Nejznámějším je román, jehož název je totožný s názvem literárního žánru, Vesnický román. Hlavním hrdinou je Antoš Jírovec, který pochází z chudé rodiny a přijímá službu na statku u starého bohatého rychtáře. Po rychtářově smrti se Antoš z úcty a vděčnosti s rychtářkou ožení, mají spolu dvojčata, ale poté začínají problémy. Rychtářka svou novou roli nezvládá, na Antoše žárlí a chce ho jen pro sebe. Pozve na statek dívku Sylvu, která jí má pomoci s péčí o děti a zároveň jí má a Antoše donášet vše, co se dozví. Antoš se Sylvou se sblíží a zamilují  se do sebe. Hlavním tématem románu je nerovné manželství, plné nedůvěry a žárlivosti a také nebezpečnost předsudků a fanatické víry. Dalšími ještědskými venkovskými romány jsou Kříž u potoka, Frantina, Kantůrčice a Nemodlenec. Kromě Světlé psal venkovské romány také Karel Václav Rais, jehož nejznámějším románem je Kalibův zločin, či Karel Klostermann.