Vilém Mrštík – životopis

literatura

 

Jméno: Vilém Mrštík

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): HaničkaS

 

 

 

Mladší ze známých bratrů Mrštíkových skutečně pochází ze čtveřice bratrů, o zbylých dvou však mnozí neslyšeli. Jsou to František Mrštík (1865-1909) a Norbert Mrštík (1867-1905). Vilém byl především spisovatelem, ale stejně jako mnoho dalších také dramatikem, překladatelem a kritikem.

 

Život:

Vilém Mrštík se narodil roku 1863 v oblasti Českomoravské vrchoviny jako syn ševcovské rodiny otce Aloise a matky Františky. Během velmi krátkého času se stěhovali do Ostrovačic a později do Brna, kde také studoval gymnázium, dokončil ho však až v Praze na Malé Straně. Hlásil se na práva, ale protože zalíbení nacházel spíše v umění, nežli v paragrafech, studium přerušil. V Praze nestrávil příliš času kvůli jeho začínajícím psychickým problémům a přestěhoval se ke svému bratrovi Aloisovi zpět na Moravu. Vilém se přidal k signatářům České moderny, konkrétně se zaměřil na překlad a propagací ruského (Dostojevského, Tolstého,…) a francouzského (Zola, Maupassant,…). Co se jeho literárního zaměření týče, přispíval také do Ruchu, Lumíru, Českého revue, aj. Poslední léta svého života zůstával Vilém Mrštík už jen v Divákách, kam se za svým bratrem před lety přestěhoval. Jeho bratr Alois spravoval obecnou školu a redigoval Moravsko-slezskou revui, s čímž mu pomáhal Vilém. Poslední dílo Zumři pro něj bylo nelehké, mělo autobiografické prvky a vzhledem k tomu, že se hodnotil poměrně negativně, jeho stavu tu přespříliš nepřispívalo. Jeho psychické a v důsledku toho i fyzické problémy, se prohlubovaly. Měl utkvělou představu, že těžce onemocní a jeho umírání bude dlouhé a bolestivé. Měl dokonce pocit, že ho po nocích lidé sledují. Stihomam se prohloubil do depresí a melancholie byla na denním pořádku. V jeho stavu už stačilo málo, aby se zbláznil a vlastně přesně taková událost byla předzvěstí jeho sebevraždy. Asi rok před svou smrtí uklízel ve včelíně, kde mu pomáhala mladá dívenka. Ty Vilém rád. Jenže v jeho hlavě, když si dal dohromady všech pět, začal zamýšlet, co si sousedé pomyslí. Potkal souseda, který byl svátečně oděn a v záchvatu pobláznění si pomyslel, že už ho běží udat k soudu. Panika a sousled Vilémových myšlenek zapříčinily, že si Vilém Mrštík 2. 3. 1912 prořízl hrdlo a poté se ještě několikrát bodl do srdce. Po pěti hodinách úporných bolestí umírá.

 

Díla:

Santa Lucia – román; příběh mladého brněnského studenta, jež se přestěhoval do Prahy; příběh o samotě, uvědomění a lásce k Praze

Pohádka máje – impresionistický román; příběh lásky mezi znuděným Ríšou a poctivou Helenkou; vše je zde zidealizované

Zumři – rozsáhlý román, který Vilém nedokončil; popisuje studentský život v Praze; vycházel postupně v časopise

Paní Urbanová – drama; hlavním tématem je nevěra v manželství

Maryša – drama; společné dílo s bratrem; nešťastná mladá dívka provdaná za bohatého ovdovělého muže, žena jej otráví; Aloi měl Maryšu rozpracovanou jako román, Vilém jej ale přesvědčil o dramatu