Volba prezidenta očima středoškoláka – zamyšlení

 

Jméno práce: Volba prezidenta očima středoškoláka

Slohový útvar: Zamyšlení

Přidal(a): Milan Fila

 

 

 

 

Volba prezidenta očima středoškoláka

Poprvé v historii České Republiky se prezident volil přímou volbou, byl tedy volen přímo samotnými příslušníky státu, nikoliv nepřímou volbou Parlamentu České Republiky. Kandidátem na prezidenta se mohl stát kterýkoliv občan země, avšak musel splňovat určité podmínky, dále získat nejméně 50 tisíc podpisů od občanů státu, nebo získat podporu nejméně 20 poslanců či 10 senátorů. Protože mi v době volby ještě nebylo 18 let, tak jsem žádného z kandidátů nemohl podpořit svým hlasem, leč patrná část mých spolužáků volit mohla. Zúčastnil bych se voleb, kdybych byl plnoletý? Komu bych přispěl svým hlasem, kdybych volil? Jak si vůbec takového kandidáta na prezidenta představuji? A co všechno jsou kandidáti schopni udělat pro zvolení ve volební kampani?

 

Část lidí, jež měla možnost volit, se na volbu nového prezidenta nedostavila třeba jen proto, že si myslí, že jejich hlas nic neovlivní a je to ztráta času. Druhá část si takovou událost nenechala ujít. Já bych se dlouho rozhodoval, zda se mám na volbu dostavit a ještě déle bych se rozmýšlel, pro koho bych hlasoval, poněvadž výběr kandidátů byl velmi pestrý a každý kandidát měl světlé i stinné stránky. Nejsem si zcela jist, ale nejspíš bych se rozhodl pro Vladimíra Franze, jenž byl podporován především studenty. Mnoho lidí ho odsuzuje kvůli jeho vzhledu. Uznávám, že jeho vzhled je trochu netradiční, nýbrž jeho názory nebyly špatné. Ještě jsem se nezmínil o druhém kole volby, kterého bych se nejspíš nezúčastnil, protože bych se nedokázal rozhodnout ani pro jednoho postupujícího. Kdybych se však musel rozhodnout, tak bych se přikláněl na stranu Miloše Zemana. Náš prezident byl, je a bude vždy jen jeden člověk, proto si kandidáta představuji jako sebevědomého jedince, který je schopen reprezentovat náš stát a plnit všechny dosavadní povinnosti.Měl by mít čistý štít a neposkvrněnou minulost. Tím myslím, že by dřívev životě neměl být soudně trestán, ani by se neměl provinit v politickém působení. Řada kandidátů rozjela volební kampaň opravdu naplno. Proč? Každá kampaň měla stejný úkol. Přitáhnout voliče na svou stranu. Kandidáti ovlivňovali názor lidí nejen billboardy, ale i dopisy nebo na internetu. Na druhou stranu někteří pro svoje zvolení nevydali ani jeden reklamní tahák a spoléhali se na své sliby případně činy.

 

Nového prezidenta konec konců zvoleného máme. Teď už jen záleží, jestli jeho působení ve funkci prezidenta bude pozitivní. Průběh volebního období mě dost zaujal, jelikož dokázal rozhádat spoustu lidí z důvodu odlišného názoru. Přímé volby prezidenta jsem se kvůli požadovanému věku nezúčastnil, ani jsem se s kamarády o volbě příliš nebavil, protože jsem věděl, jak mohou rozdílné názory na prezidenta zkomplikovat život.

 

Hodnocení: 2 = chvalitebně