Amfiteátr

 

 Jméno: Amfiteátr

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Amfiteátr je předchůdcem dnešního divadla tak, jak ho známe dnes. Rozdíl je v tom, že veškeré děje – gladiátorské zápasy, štvanice na dravá zvířata, divadelní představení – se odehrávaly pod širým nebem. V dnešní době už jsou divadla zastřešená, aby mohla být v provozu po celý rok. Další rozdíl spočívá v tom, že dnešní herci vystupují na vyvýšeném jevišti – amfiteátr je uspořádán právě naopak. Diváci jsou ti, kteří se nacházejí na vyvýšeném stupni.

 

Koloseum – nejstarší amfiteátr

Koloseum je známý jako Římské koloseum nebo také jako Flaviovský amfiteátr a nachází se v centru města Řím v Itálii. Jeho stavba začala v roce 60 a byla dokončena o deset let později, v roce 70 (za císaře Tita). Nejenže se jedná o nejstarší amfiteátr, je to také největší amfiteátr, který pojme až 50 tisíc diváků. Jeho tvar je oválný a má rozměry po delší ose 188 metrů a po kratší 156 metrů.

 

Účel: veřejné podívané

Původně amfiteátry sloužili k různým akcím, jako byly zejména gladiátorské zápasy. Kromě toho se zde ale odehrávaly také stylizované námořní bitvy, které známe pod názvem naumachie, dále pak zápasy s divou zvěří, ale i popravy a rekonstrukce známých bitev. To ale nebylo všechno. Amfiteátry také sloužili k představení dramat, která byla založena na mytologii. Od těchto účelů bylo opuštěno v raném středověku, kdy budova sloužila spíše k obývání, sněmování, jako pevnost či dokonce svatyně.

 

Hippodrom není amfiteátr

Hippodromy jsou dalšími stavbami starověkého Řecka i Říma. Mají oválný tvar a jsou používány pro jiný účel než amfiteátry. Ty mají nejčastěji kulatý tvar, což je první rozdíl. Dále pak ale hlavním účelem hippodromu byl ten, že se v něm konaly závody na koních nebo závody koňských povozů. Proto i dnes se někdy dostihovým závodištím říká hipodrom. Také cirkus, antické sportoviště, není totéž, co amfiteátr či hippodrom. Od obou se trochu liší.

 

Také stadion není amfiteátr

Stadion také pochází z rukou šikovných starořeckých a starořímských stavitelů. Původní stadion byl určen pro účely sportovního závodiště, kde sportovaly lidé. Ačkoli dnes jakékoli větší sportoviště označujeme jako stadion, ten původní měl úctyhodnou délku 190 metrů. Pro stadion je kromě samotného prostoru pro sportování typické také hlediště pro diváky, zázemí pro sportovce, ale také pořadatele či novináře.

 

Dokonalá akustika

Amfiteátr měl dokonalý tvar pro veřejná představení. Jeho akustika byla výborná, což je něco, co obdivujeme i v dnešní době. Dnešní amfiteátry už nemají oválný nebo kruhový tvar, vystačí si pouze s půlkruhem, což mu ale vzhledem k akustice vůbec neškodí. Ačkoli se dnes již amfiteátry používají téměř výhradně pro divadelní představení, můžete narazit také na ty, které imitují gladiátorské zápasy. Pokud někdy navštívíte Řím, návštěva Kolosea je téměř povinností – když už se vám nebude chtít stát řady s turisty na vstup zevnitř, pokochejte se alespoň zvenku.