Art Spiegelman – životopis

literatura

 

Jméno: Art Spiegelman

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

Život

Art Spiegelman má poměrně rozsáhlé zaměřené svého profesního působení. To poroto, že je známým romanopiscem, editorem, ale také spisovatelem, stejně jako kreslířem a ilustrátorem a v neposlední řadě se jedná také o autora komiksů. Narodil se 15. únor roku 1948 ve Švédsku, konkrétně ve Stockholmu. Je židovského původu a jeho rodiče přežili koncentrační tábory Osvětim a Dachau.

V roce 1960 se rodina odstěhovala do USA, kde Art Spiegelman poprvé objevil komiksy, kterým doslova propadl. Nejenom v tom směru, že je začal aktivně číst, ale také v tom směru, že se začal věnovat jejich tvorbě. Rodiče však dbali i na jeho formální vzdělání, a tak vystudoval na Střední škole umění a designu na Manhattanu. Právě škola výrazně pomohla k rozvoji jeho talentu. Dále studoval také na Binghamton University.

I když umělecky se mu celkem dařilo, v osobním životě ho stíhaly problém. První nastal v roce 1968, kdy se nervově hroutil. Po jeho návratu z nemocnice spáchala jeho matka sebevraždu. Tato událost ho nejenom poznamenala, ale také ho inspirovala k napsání krátkého příběhu. Jeho osobní život byl spojený také s velkou kritikou George W. Bushe., nebo s prací pro časopis The New Yorker, kde působil 10 let až do roku 2001.

Vliv na jeho tvorbu měla také jeho žena Françoise Mouly, se kterou vydával avantgardní časopis s názvem RAW. V nich publikoval jak on, tak i řada jiných talentovaných kreslířů. Dále začal vydávat také komiks Maus, která sklízel velké úspěchy. Tím hlavním byla především Pulitzerova cena, kterou obdržel v roce 1992. A to jako úplně první tvůrce komiksů v historii. Nešlo o jeho jediná ocenění. Mezi další musíme zařadit třeba Yellow Kid Award z roku 1982, stejně jako Citations and Awards v roce 1992. Dále nelze zapomínat také na roky 2011 a dále 2012, které jsou spojeny s cenami s označením Grand Prix de la ville d’Angoulême a dále Siegfried Unseld Preis.

 

Dílo

Art Spiegelman je ve většině případů spojován s jedním konkrétním dílem, které nese název Maus. Jedná se o jeho vlastní komiks, který nejenom psal, ale který sám i ilustroval. Unikátem tohoto komiksu je hlavně tom, že vychází z vyprávění jeho otce o koncentračních táborech. Autor zde unikátně používá rasy zvířat, které mají znázorňovat především rasy lidí.

Maus I: Otcova krvavá pouť dějinami – První část komiksu vyšla v roce 1986. U nás se však dočkala svého vydání až v roce 1986. Jedná se o dílo, ve kterém jsou zachyceny nejenom příběhy jeho otce, ale jsou v něm také zachyceny příběhy, které zažil sám autor. Komiks se odehrává na dvou místech. Tím prvním je Polsko a tím druhým je Rego Park v New Yorku. Obě části mají i rozdílné dějové linie, ale přesto je spojuje mnoho věcí, které souvisí s rodinou.

Maus II: A tady začalo moje trápení – Druhé pokračování vyšlo v originále v roce 1991 a u nás v překladu v roce 1998. Téma zůstává stejné. Opět jde o využití vyprávění autorova otce, který přežil koncentrační tábor. Svou roli zde má i Art Spiegelman, který se snaží vyrovnat s příběhem svého otce.

Kromě dvou jednotlivých dílů vznikl a byl vydán také jeden celý soubor s klasickým názvem Maus. Nejde o žádné další pokračování, ale jenom o soubor obou dvou dílů v jenom svazku. Toto souborné vydání bylo v USA vydáno v roce 2003 a u nás bylo vydáno v roce 2012.

Zajatec na planetě peklo – Dílo, které patří mezi méně známé, ale rozhodně ne svým významem. Vzniklo v roce 1968, tedy v době, kdy se nervově zhroutil a hlavně kdy mu zemřela matka, která se zabila. Právě Zajatec na planetě peklo je dílem, který je těmito událostmi inspirované. Jedná se o kratší, zhruba 4 stránkový příběh, která je však velmi výjimečným dílem.