Karel Sabina – životopis

literatura

 

 Jméno: Karel Sabina

Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Český spisovatel, publicista a také ve své době radikální demokrat. Byl blízkým přítelem a zároveň obhájcem Karla Hynka Máchy, snažil se objasnit, co Mácha svým dílem myslel a čím je jeho dílo tak výjimečné. Zároveň se sám snažil v některých svých dílech styl Máchy napodobit.

 

Život

Karel Sabina se narodil 29. prosince 1813 v Praze, jako nemanželský syn dcery ředitele místního cukrovaru. O svém otci často okolí tvrdil, že byl polským šlechticem, což ale s největší pravděpodobností nebyla pravda, předpokládá se, že jeho otcem byl zedník. Vystudoval Akademické gymnázium a později studoval dva roky filozofii a tři roky práva. Studia ale nedokončil a začal pracovat v redakci novin. Zároveň se živil i jako soukromý učitel a začaly mu vycházet některé texty v časopisech Květy a Včela. Později psal prózu a dramata, především libreta k operám, byl i literáním kritikem.

Od mládí byl blízkým přítelem Karla Hynka Máchy, v roce 1831 například společně uspořádali sbírku na pomoc Polákům, kteří prchali ze země po porážce v povstání. Ve svém okolí byl Sabina známý svou velkou výřečností a skvělou pamětí. Karel Sabina byl ženatý s Němkou Josefou Schönauerovou, se kterou měl dvě děti, dceru a syna.

Velmi aktivní byl Karel Sabina rovněž v politice, ve třicátých a čtyřicátých letech 19. století byl vůdčí osobností radikálních demokratů v české politice. Přednášel na nejrůznějších politických shromážděních a později společně se svými spolupracovníky založili tajný politický spolek s názvem Repeal. V revolučním roce 1848 byl jednou z hlavních osobností revolučního hnutí, které prosazovalo svrhnutí absolutistického režimu Rakouska. Krátký čas Sabina v roce 1848 řídil také redakci Pražských novin a Včely.

Za údajnou přípravu protirakouského spiknutí byl v roce 1849 zatčen a po třech a půl letech ve vazbě odsouzen k trestu smrti oběšením. Tento trest mu byl pak zmírněn na osmnáct let vězení, v roce 1857 byl však díky změně politických poměrů, stejně jako ostatní uvěznění revolucionáři, z věznice v Olomouci propuštěn. Po propuštění z vězení se věnoval novinářské činnosti, například v Národních listech či v časopise Slovan, a snažil se také o vysvětlení významu tvorby Karla Hynka Máchy. Konec života strávil v chudobě a osamění, neboť byl vyzrazeno jeho udávání německé policii. Vyzrazoval nejrůznější informace z českého politického života a jeho představitelů. Byl prohlášen za národního zrádce a do konce života pak publikoval jen pod pseudonymy. Zemřel v Praze 7. listopadu 1877.

 

Dílo

Hrobník

Novela Karla Sabiny, která vyšla nejprve roku 1837 v časopise Květy, později roku 1844 byla vydána i v knižní podobě. Jedná se o romantické dílo, které svým vyzněním hodně připomíná právě Karla Hynka Máchu a jeho nejslavnější dílo Máj, a také anglického romantického spisovatele George Gordona Byrona.  Hlavní postavou je hrobník, který kvůli nenaplněné lásce k mladé hraběnce spáchal zločin, dopustil se vraždy.

Na poušti

Próza, která původně vyšla pod názvem Synové světla a která se zabývá novými politickými poměry po roce 1848.

Oživené hroby

Vrcholné dílo Karla Sabiny, které bylo vydáno roku 1870 a ve kterém se inspiroval svým pobytem v olomoucké věznici. Hlavními postavami knihy jsou političtí vězni různých národností. Čech, Maďar či Ital,  kteří si zde vyměňují své názory a zážitky, životní zkušenosti a sny. Prostřednictvím jejich vyprávění tak Sabina kritizoval tehdejší politickou situaci, upozornil také na fungující systém uplácení, který činil pobyt ve vězení snesitelnějším. Dílo má velmi přesvědčivou atmosféru.

Prodaná nevěsta

Karel Sabina napsal libreto k legendární opeře Bedřicha Smetany, která měla premiéru v roce 1866 v Prozatímním divadle a zásluhou Emmy Destinové se později v roce 1909 hrála například i v Metropolitní opeře v New Yorku. Opera má tři dějství, která se odehrávají na českém venkově, jejím tématem jsou svatby, které v té době bývaly často předem domluveny rodiči, a často se jednalo o sňatky z majetkových důvodů. Hlavními postavami jsou Mařenka a Jeník, kteří se skutečně milují a chtějí se vzít, ale svatební dohazovač Kecal se snaží Mařenku získat pro svatbu s nevlastním bratrem Jeníka Vaškem. Vše nakonec dobře dopadne a Mařenka si Jeníka vezme.

Braniboři v Čechách

Další opera Bedřicha Smetany, ke které napsal Karel Sabina libreto, hlavním tématem jsou události, ke kterým v Čechách došlo po smrti krále Přemysla Otakara II.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.