Bílá nemoc – rozbor uměleckého textu (3)

rozbor-díla

 

Kniha: Bílá nemoc

Autor ukázky: Karel Čapek

Přidal(a): Matej H.

 

 

Ukázka z uměleckého textu:

MARŠÁL: Bůh. Já jsem pověřen bohem, člověče; jinak bych nemohl vést…

DR. GALÉN: To teda… musíte vést tu válku?

MARŠÁL: Ano. Ve jménu národa –

DR. GALÉN: – jehož děti padnou v boji –

MARŠÁL: – a dobudou vítězství. Ve jménu národa –

DR. GALÉN: – jehož otcové a matky zajdou malomocenstvím –

MARŠÁL (vstane): Na těch nemám tolik zájmu, doktore. Z těch už vojáci nebudou. Nevím, proč jsem vás ještě nedal zatknout.

DR. GALÉN (vstane): Vaše Excelence poroučí –

MARŠÁL: Vy uzdravíte barona Krüga. Vlast ho potřebuje.

DR. GALÉN: Tak já tedy… Tak jen ať pan baron ke mně přijde, že ano…

MARŠÁL: – a přistoupí na vaši nemožnou podmínku, ne?

DR. GALÉN: Ano, Vaše Excelence. Až splní tu… nemožnou podmínku.

MARŠÁL: Vy na tom trváte? Pak ovšem – (Jde ke stolu. Vtom cinkne telefon. Maršál zvedne sluchátko.) – Ano, osobně. – – Jak? – Ano, slyším. – A je – Kdy se to stalo? – Ano. Tak děkuju. (Položí sluchátko. Chraptivě:) Můžete jít. Chválabohu před pěti minutami… se baron Krüg zastřelil.

 

Rozbor uměleckého textu

Začlenění ukázky do kontextu knihy:

  • Tato ukázka je přesně z konce druhého dějství, kde Maršál přesvědčuje dr. Galéna, aby vyléčil barona Krüga (majitel továrny, který vyrábí zbraně).

 

Obsah ukázky:

  • Maršál vysvětluje dr. Galénovi proč vládne a proč musí vést expanzivní (útočnou) válku. Je údajně ve jménu národa. Maršál vidí jenom dobyté vítězství, kdežto doktor se na to dívá z úplně opačného konce, vidí jenom ty padlé, ty ztráty na lidských životech. Maršál po něm požaduje uzdravení barona Krüga (majitel továrny na výrobu zbraní a Maršálův jediný přítel. Galén toto odmítá, dokud bude pan baron produkovat další vojenský materiál. Má být uvězněn za vzpouru proti panovníkovi (diktátorovi), avšak dorazí zpráva, že se Krüg zastřelil sám, tudíž Galén je volný a může dále léčit své chudé klienty.

 

Kompozice ukázky:

  • Je to drama. V této ukázce vystupují pouze dvě postavy a těmi jsou: Maršál a dr. Galén. Odehrává se to v pracovně pana Maršála, čas není nijak blíže specifikován. Celá ukázka je vlastně dialogem těchto dvou postav.

 

Charakteristika postav:

  • MaršálJe to diktátor, který pomocí vojenské síly získal moc ve své zemi. Připravuje svou zemi na výbojnou válku a zbrojí co to jenom jde (jistá parabola s Německem před 2. sv. válkou a Adolfem Hitlerem), podle mě je psychicky narušený, protože staví národ a jeho slávu nad všechno ostatní i nad svůj vlastní život. Je to tedy fanatik. Má jediného přítele barona Krüga, ale ani kvůli němu nechce zastavit zbrojení a uzavřít věčný mír s ostatními státy. Raději ho nechá zemřít, než aby se takto potupil jeho národ. Je zaslepený válkou a myslí si, že to je to nejlepší, co muž může zažít. A když je sám nemocen, tak mu to dojde jen kvůli tomu, že by jeho národ neměl kdo vést po něm a kvůli tomu by byl tento národ poražen a potrestán. V závěru se obrací jeho boj s ostatními státy na válčení proti bílé nemoci a na zachování celosvětového míru.
  • Dr. Galén – Dá se říci, že to je kladná postava, i když tomu úplně tak není. Jeho hlavním názorem je, že by měly být zastaveny všechny války a zabíjení (je to úplný pacifista). S touto myšlenkou se mohu ztotožnit. Na druhou stranu vyhrožuje a později i plní, že pokud nebude přistoupeno na jeho podmínky, on nebude léčit bohaté a vlivné občany. Toto jednání ovšem odporuje Hippokratově přísaze, a dokonce i morálním a etickým principům nastaveným ve společnosti. Jako jediný na světě má lék na bílou nemoc, která je někdy také nazývaná Čengova nemoc či pejpinské malomocenství.

 

Jazyk díla:

  • Dílo je založeno na dialozích, tudíž se v něm vyskytují obraty z obecné češtiny. Jak už jsem napsal výše je tu znát jistá parabola s nacistickým Německem. Je tu spousta řečnických otázek (a přistoupí na vaši nemožnou podmínku, ne?). Doktor Galén často opakuje na konci věty frázi (že ano..). Dále jsou zde používána oslovení (tvrdohlavý člověče) a opakování slov, především s náboženskou tematikou (TŘETÍ MALOMOCNÝ: Ježíši – Ježíši – Ježíši…). Jinak je dílo srozumitelné dnešnímu člověku, to znamená, že se zde vyskytují nanejvýše nějaké dnes lehce atypické formulace (Tak co máme na srdci? – ve smyslu „Co máte na srdci?“)

 

Vlastní názor na drama:

  • Docela se mi toto dílo i líbilo, bylo docela kratičké a pacifisticky založené. Podle mě mělo za úkol sloužit jako varování před válkou a diktaturou všeobecně. Možná mě jen lehce mrzí, že jsem ho neviděl v divadle. Jinak si myslím, že je to dílo nadčasové a ta hlavní myšlenka (mír je lepší než válka) bude aktuální i za několik desítek let.