Bratři Grimmové – životopis

literatura

 Jméno: Bratři Grimmové

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

Bratři Grimmové – to je označení dvou bratrů, kteří se proslavili zejména jako sběratelé klasických lidových pohádek a mýtů. Navzdory tomu, že jsou považováni za autory těchto pohádek, ve skutečnosti nic nenapsali. Tyto příběhy existovaly dlouho předtím jako součást bohaté ústní tradice – předávaly se z generace na generaci, častokrát je ženy vyprávěly svým dětem. Avšak s postupnou industrializací docházelo ke změně místních tradic, a tak se bratři Grimmové rozhodly zachránit příběhy od zániku. Bavili se se svými příbuznými a přáteli, sbírali příběhy, kde mohli a publikovali je.

 

Život

Jakob Grimm, je starší a známější z obou bratrů, žil v letech 1785 až 1863, a jeho mladší bratr Wilhelm žil v letech 1786 až 1859.

Bratři se narodili ve městě Hanau v Německu, jejich rodiči byli Dorothea a Philipp Grimmovi. Studovali právo na univerzitě v Marburgu v letech 1802 až 1806, následovali cestu svého právnicky vzdělaného otce. Kvůli svým zdravotním problémům ale začal Wilheml pravidelně docházet do zaměstnání až od roku 1814, kdy získal pozici sekretáře u královské knihovny v Kastelu. V roce 1816 se k němu připojí i bratr.

Oba bratři byli ovlivněni německým romantismem, převládajícím pohybem tehdejší doby, když začali důkladně studovat folklor svého regionu s důrazem na vesnické ústní vyprávění, které mizelo s nástupem nové technologie. Jejich práce vyvrcholila v první vydané knize, která byla publikována v roce 1812. Druhý svazek následoval v roce 1815. Sbírka by později byla známa jako Pohádky bratří Grimmů, se slavnými příběhy, které zahrnují Sněhurku, Jeníček a Mařenka, Zlatá husa, Červená Karkulka a Popelka.

Zatímco Jacob se neoženil a zůstal svobodný, jeho bratr se v polovině dvacátých let oženil a měl čtyři děti.

V roce 1830 začali oba pracovat na univerzitě Göttingen, kterou museli opustit v polovině třicátých let poté, co protestovali proti změnám v ústavě hannoverského regionu.

V době, kdy bratři připravovali již 7. vydání svých pohádek, zemřel Wilhelm. Bylo to v roce 1859. Do té doby se sbírka rozrostla na 211 příběhů a zahrnovala složité ilustrace. Jacob, který žil s Wilhelmem a jeho ženou, zemřel v roce 1863. Podle životopisců byl smrtí svého bratra hluboce zasažen, protože spolu měli po celý život velmi úzké pouto.

 

Dílo

Bratři Grimmové jsou známý pro tak populární pohádky, jako je Sněhurka, Červená karkulka, Šípková Růženka, Jeníček a Mařenka, Popelka, Tři pradleny a mnohé další. Pohádky ale původně nebyly určeny dětem. Příběhy běžně zahrnovaly sex, násilí, incest a hojné poznámky pod čarou. Neměly ani ilustrace. Protože se tedy pohádky zaměřovaly na dospělé, obsahovaly hodně temné prvky. V původní verzi například princezna Locika (německy Rapunzel) s princem otěhotní, Popelčiny sestry si odříznou prsty na nohou i patách, aby se vlezly do malého střevíčku. Tyto druhy scén (a mnoho dalších) byly nakonec revidovány, jakmile se příběhy staly populárními mezi dětmi.

Avšak oba vysokoškolsky vyškolení filologové (studium jazyků v historických textech) a knihovníci publikovali mnohem více než jenom pohádky. Napsali knihy o mytologii a publikovali vědecké práce o lingvistice a středověkých studiích. Pracovali také na kompilaci ambiciózního německého slovníku, bohužel však oba zemřeli ještě předtím, než stihli dokončit písmeno F.

Bratři se snažili, aby jejich sbírka pohádek byla již od druhého vydání mnohem jazykově přijatelnější, proto jazyk příběhů pozměnili a rozšířili. Wilhelm byl ten, který byl považován za umělecky zdatnějšího, sloužil jako editor budoucích vydání příběhů.

Pohádkové příběhy těchto bratrů byly v průběhu několika desetiletí přeformulovány v široké škále formátů médií, a proto byly příběhy často upravovány tak, aby vyhovovaly různým představám o tom, co je vhodné pro děti. Bylo vedeno mnoho dialogů o násilí obsaženém v původních formách příběhů, přičemž kontroverze se také objevovala nad některými antisemitskými a antifeministickými tématy.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.