Byl jsem Mengeleho asistentem – rozbor díla

rozbor-díla

 

Kniha: Byl jsem Mengeleho asistentem

Autor: Miklós Nyiszli

Přidal(a): Kleopatra

 

 

Autor: Miklós Nyiszli

Miklós Nyiszli, *17. června 1901, Szilágysomlyó v Rumunsku. Byl maďarský a rumunský doktor a spisovatel, vězeň nacistických koncentračních táborů a spolupracovník doktora Josefa Mengeleho. Medicínu studoval na univerzitě v Cluj-Napoca, v německém Kielu a titul doktora medicíny získal ve Wroclawi.

Po obsazení Maďarska německými vojsky v roce 1944 a zahájení likvidace maďarských Židů, byl společně s rodinou v druhé polovině května deportován do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Dr. Nyiszli dostal táborové číslo A-8450 a díky své specializaci na soudní lékařství byl zaměstnán jako asistent doktora Josefa Mengeleho. Jeho úkolem se stalo provádění pitev dvojčat a trpaslíků, kteří zemřeli během Mengeleho experimentů. Kromě toho působil také jako ošetřující lékař pro členy sonderkomanda a esesmany, kteří pracovali u plynových komor a krematorií.

Jelikož bydlel přímo v krematoriu II v Birkenau, měl velmi dobrý přehled o všem, co se dělo v plynových komorách. Stal se tak přímým svědkem masového vraždění židovského obyvatelstva.

V lednu 1945 byl evakuován do KL Mauthausen. Po třídenním pobytu v tamější karanténě byl převezen do tábora v Melku. Nakonec byl osvobozen 5. května 1945 v KL Ebensee. Jeho žena a dcera válku také přežily .

Po válce už nikdy neprovozoval lékařskou praxi. V říjnu 1947 jako svědek vypovídal před Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku.

Krátce po válce sepsal dr. Nyiszli své vzpomínky na pobyt v Auschwitz-Birkenau. Později byly přeloženy do mnoha jazyků.

 

Rozbor: Byl jsem Mengeleho asistentem

První vydání 1946

ŽÁNR: literatura faktu autobiografické prvky

 

STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA:

Svědectví vězně (patologa) zaměstnaného u doktora Mengeleho o fungování koncentračního tábora Osvětim-Březinka a o nelidských nacistických praktikách při vyhlazování Židů.

 

NÁMĚT:

Josef Mengele

Dr. med. Dr. phil. Josef Mengele, byl německý lékař SS, který během druhé světové války na vězních v koncentračním táboře Osvětim prováděl morbidní a sadistické experimenty. Osobně poslal přes 400 000 vězňů do plynové komory. Po válce utekl z Německa a žil skrytě za hranicemi až do své smrti v Brazílii kde byl poté identifikován na základě testů DNA.

 

Díky jednadvaceti měsícům pobytu v Auschwitzu byl později znám jako „Anděl smrti“. Obyčejně působil v lékařské delegaci, která kontrolovala přicházející vězně a vyšetřovala, kteří jsou vhodní pro práci a experimenty a kteří budou okamžitě posláni do plynové komory.

 

Dostal příkaz, aby se zabýval možností, jak uměle zvýšit pravděpodobnost, že žena porodí dvojčata, případně x-čata. Už na začátku druhé světové války bylo totiž Hitlerovi a jeho poradcům jasné, že i německá žena je těhotná devět měsíců, a tak brzy nebude dostatek Němců pro ovládnutí celého světa. Většina dětí, vybraných na jeho experimenty, byli Romové držení v Auschwitzu. Nejméně jednou se pokusil uměle spojit dvojčata sešitím jejich tepen dohromady. Zajímal se také o trpaslíky a často na nich prováděl své experimenty.

 

PROSTŘEDÍ , DOBA:

Auschwitz/Osvětim – 1944-1945

 

HLAVNÍ MYŠLENKA:

Pohled na druhou stranu koncentračního tábora. Svědectví zachycující hrůzy experimentů.

 

JAZYK A STYL

  • spisovný jazyk
  • strohý a přímočarý

 

KOMPOZICE

  • chronologická kompozice
  • redakční poznámky, které doplňují, opravují či zpřesňují fakta ve vyprávění
  • členěno na 40 kapitol, prohlášení a dovětek

 

DĚJ

Tato kniha je velmi významná především unikátností tohoto svědectví. Přináší pohled do fungování koncentračního tábora a do samotné vnitřní struktury sonderkomanda. Přestože Nyizszli nikdy netrpěl hladem, ani nebyl nucen žít v nelidských podmínkách. Jeho život však byl ve stejném, či dokonce větším nebezpečí. Jeho záchranou bylo jeho skvělé vzdělání v oboru medicíny. Jako pomocník Mengeleho byl svědkem nelidských pokusů, vražd a pitev. Sledoval tisíce lidí na jejich cestě do plynových komor. Několikrát byl málem zabit při pravidelné čistce sonderkomanda. Díky své pilné a poctivé práci se dostal do přízně dr. Mengeleho a získal možnost setkat se, se svou ženou a dcerou, které byly též umístěny v koncentračním táboře. Jeho známosti mu pomohli zachránit jeho rodinu před jistou smrtí. Byly odeslány do pracovního tábora a po válce se zase setkali. Popis samotného tábora je nepřesný a nepodrobný. Své svědectví napsal Nyizsli bezprostředně po válce a tak neměl možnost si údaje ověřit. Tato skutečnost na druhou stranu dodává na realističnosti jeho svědectví.

 

ZAJÍMAVOST

Na základě jeho knihy natočil v roce 2001 americký režisér Tim Blake Nelson film Šedá zóna. Dr. Nyiszliho v něm zahrál Allan Corduner.

 

CITÁT

Cílem mého svědectví není snaha o literární úspěch. Ony hrůzy, přesahující veškerou představivost, jsem neprožíval jako spisovatel, nýbrž jako lékař, a rukou lékaře nikoli perem reportéra je také nyní líčím.