Česká expedice

 

 Jméno: Česká expedice

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Zakladatelem tohoto nakladatelství je Václav Matěj Kramerius (9. února 1753 – 22. března 1808). Nakladatelství bylo zřízeno v Praze v roce 1790, soustředilo se zejména na vydávání děl obrozeneckých, která byla značně prodělečná, takže se tu a tam muselo vydat také dílo nižší umělecké hodnoty. I tak ale nakladatelství po celou dobu své existence neustále bojovalo s hospodářskými problémy.

 

Založení nakladatelství

Nakladatelství Česká expedice se zabývalo ryze českými díly. Působilo v tehdejších celých Českých zemích. Pokud v té době vznikla a byla vydána nějaká kniha, je velmi pravděpodobné, že vyšla právě v tomto nakladatelství. Udržet nakladatelství bylo velice obtížné, protože mělo jen velmi úzký okruh zákazníků. Václavu Matěji Krameriovi se ale dařilo držet je nad vodou, i když ho to stálo velké úsilí.

 

Význam nakladatelství

Vzhledem k tomu, že se toto nakladatelství zabývalo ryze českou tvorbou, mělo veliký význam pro znovuuvedení češtiny do oblastí, ze kterých dříve již vymizela. Proto je pojem Česká expedice velice úzce spojen s pojmem českého národního obrození. Sám zakladatel tomuto účelu obětoval veškerý svůj čas. Bez jeho zápalu pro věc by nakladatelství nemohlo fungovat. Po jeho smrti nakladatelství ještě několik let fungovalo pod vedením Jana Rulíka. Později je převzal Václav Rodomil Kramerius, zakladatelův syn. Ten ale nedokázal chod nakladatelství udržet, a tak jej prodat Schönefeldovi, svému dědovi (tchán Václava Matěje Krameria).

 

Václav Matěj Kramerius

Zakladatel České expedice a výrazná osoba českého obrození Václav Matěj Kramerius působil nejen jako spisovatel, ale také jako novinář. Nejprve působil v Schönfeldských císařských královských poštovských Novinách, což mu vyneslo takovou popularitu, že od roku 1789 vydával své vlastní noviny pod názvem Pražské poštovské noviny (roku 1781 přejmenovány na Krameriusovy c. k. vlastenecké Noviny). Dlouho trpěl na revmatismus, který se společně s plicním edémem, stal příčinou jeho úmrtí. Zemřel v chudobinci v Praze. Dnes je pohřben na Olšanských hřbitovech.

 

Nakladatelství nejen pro knihy

V tomto nakladatelství docházelo k vydávání nejen českých knih, ale také novin a legendární přílohy Kalendář, jejímž autorem byl původně sám Václav Matěj Kramerius. Postupně kolem sebe ale získával řadu spisovatelů, kteří mu s vydáváním novin i příloh pomáhali. Kramerius sám napsal a vydal na osmdesát knih, které napsal nebo přeložil. Mezi nimi byly také knihy, které obhajovaly český jazyk.

 

Význam nakladatelství

Knihy, kalendáře i noviny se šířily nejen po Praze, ale také po venkově. Stalo se tak díky odběratelům, kterými byli faráři, učitelé a úředníci. Ti pak díla vydaná v České expedici půjčovali dále. Česky psaná díla se tak dostala i k lidem, kterým hrozilo poněmčení. A to bylo velmi důležité pro obnovu národní hrdosti. Václav Matěj Kramerius se tak oprávněně stal jednou z nejvýznamnějších osobností české literatury.