Česká próza po roce 1968 – literární období

 

 Jméno: Česká próza po roce 1968

 Přidal(a): svetlana

 

 

Společensko-historické pozadí

 • srpna 1968 svým vpádem vojsk Varšavské smlouvy definitivně pohřbil veškeré naděje z jara 1968, pokus o humanizaci a demokratizaci řádu se ukázal neproveditelným
 • od roku 1969 se začal u nás prosazovat tzv. normalizační proces, který byl namířen proti výsledkům reformního úsilí 60. let
 • Charta 77 – toto prohlášení z roku 1977 bylo jednou z mála iniciativ, jež měly celonárodní dosah (prvními mluvčími Charty se stali Václav Havel, filozof Jan Patočka a Jiří Hájek)
 • byl vznesen požadavek, aby soudobý režim dodržoval své vlastní zákony, jimiž se zavázal respektovat Listinu základních lidských práv a svobod

 

 • důsledky normalizace:
  • postupná likvidace všech nekomunistických periodik
  • opět zákaz publikování mnohých autorů (M. Kundera, V. Havel, P. Tigrid, A. Lustig)
  • postupné odchody spisovatelů do emigrace
  • vznikla samizdatová literatura
  • vytvoření exilových nakladatelství

 

 • po roce 1968 je zastaveno veškeré uvolňování a tvůrčí svoboda
 • systém se měl vrátit do své původní podoby
 • Ludvík Vaculík a Václav Havel, kteří vydali petici Deset bodů, v níž bojují o zbytky demokracie, byli trestně stíhání
 • média byla využívána k úrokům a pomluvám proti různým osobnostem
 • z knihoven byly vyřazeny desítky titulů
 • oficiálně se nemluvilo o cenzuře, ale o schvalování, tudíž byli autoři, kteří směli publikovat, jiní směli jen občas a jen něco publikovat
 • literatura se dělila:
 • literatura oficiální – literatura, která mohla vycházet v husákovském normalizačním období, tato kategorie je velice široká např. L. Fuks, Ota Pavel, Bohumil Hrabal
 • literatura samizdatová – zde vycházely díla, která později vyšla třeba v exilu nebo po určitých úpravách i oficiálně, zrod samizdatu je spojen se jménem Ludvíka Vaculíka
 • literatura exilová – nejedná se jen o literaturu exulantů samotných, ale i o knihy „domácích“ spisovatelů, kteří neměli jinou publikační možnost
  • exilové nakladatelství:

 

Sixty – Eight Publisher – založeno v kanadském Torontu koncem roku 1971 manželi Zdenou Slivarovou a Josefem Škvoreckým, toto nakladatelství vyniká nejen kvalitou, ale rovněž množstvím vydaných titulů, publikace románů Milana Kundery, Bohumila Hrabala, Josefa Škvoreckého

Rozmluvy – v Londýně, v exilu vydáno kolem 70 titulů

Index – v Kolíně nad Rýnem

Konfrontace, Poezie mimo Domov, Arkýř

 • samizdatové edice:

Petlice – roku 1972 založeno Ludvíkem Vaculíkem, především díky této edici byla zachována kontinuita s literaturou 60. let, nová díla autorů jako Ivana Klímy, Ludvíka Vaculíka, Jaroslava Seiferta, V. Havla

Edice Expedie – založena v 70. letech, existence spojena se jmény manželů Havlových

Česká expedice, Pražská imaginace

 

Bohumil Hrabal

 • prozaik, básník a scenárista
 • vystřídal mnoho zaměstnání (pracoval v pivovaře, absolvoval kurs telegrafisty a stal se výpravčím vlaků, pojišťovacím agentem, obchodním zástupcem …)
 • až od roku 1963 se výhradně věnoval literatuře
 • jeho díla přinášejí spoustu neobvyklého v jazykovém projevu, kdy se střídá básnická řeč s řečí hospodskou, i ve způsobu vyprávění, které se namísto souvislého děje odehrává prostřednictvím mozaiky situací či proudu představ
 • některá Hrabalova díla můžou vycházet z důvodů, že dal rozhovor v týdeníku Tvorba, v němž se nepostavil proti stávajícímu režimu
 • díla: Automat svět

Postřižinyromán

Příliš hlučná samota

 • próza zachovaná ve třech verzích (veršované, prozaické a prozaické s prvky lyrismu)

Obsluhoval jsem anglického krále

 • próza, vyprávění bývalého pikolíka Jana Dítě, satira věčné české přizpůsobivosti

Slavnosti sněženek, Poupata, Hovory lidí

 

Vladimír Páral

 • inženýr chemik, prozaik novátor a autor sci-fi
 • díla: “ Černá pentalogie
  • kritika zmechanizovaného moderního života v konzumní společnosti; satirický nadhled autora, kritika promarněného života, pětidílný cyklus
   • (3 novely a 2 romány)

Veletrh splněných přání, Soukromá vichřice, Katapult, Milenci a vrazi, Profesionální žena

tzv. ”Bílá pentalogie” (vyšly zatím 4 svazky)

 • Mladý muž a bílá velryba, Radost až do rána, Generální zázrak, Muka obraznosti

Pokušení A-ZZ, Romeo a Julie 2300

Playgirls I, II – romány s erotickou tématikou

 

Ladislav Fuks

 • prozaik, autor psychologické prózy
 • díla: Pan Theodor Mundstock
 • románová prvotina s židovskou tematikou
 • román je příběhem starého Žida, Theodora Mundstocka, osamělého, nenápadného úředníka, který očekává předvolání k transportu. Rozhodně se na transport připravit, vymyslí si „metodu“ – jí co nejméně, spí na žehlicím prkně, cvičí rychlou chůzi s těžkým zavazadlem, dokonce trénuje vlastní smrt. Absurdita a grotesknost celé situace vrcholí jeho skutečnou smrtí – na cestě k seřadišti je sražen nákladním autem. Děj je vyprávěn v er-formě, ale téměř vše je vnímáno očima ústřední postavy

Variace pro temnou strunu

Spalovač mrtvol

 • příběh pana Kopfrifingla, psychopata z krematoria stává se udavačem a vrahem ve službách fašismu

 

Ota Pavel

 • vlastním jménem Ota Popper, byl židovského původu
 • působil jako sportovní redaktor v Československém rozhlase
 • sport ho provázel po celý život, jako profesionálního novináře, autora, aktivního sportovce
 • bratři a tatínek museli do koncentračního tábora a on nemusel
 • psal sportovní povídky, které povýšil na velmi čtivou beletrii
 • díla: Smrt krásných srnců, Jak jsem potkal ryby
 • povídkové soubory vzpomínkového charakteru
 • prvnímu cyklu vévodí postava vypravěčova otce, „povedeného“ tatínka, pábitele, fanfarona a snílka, prolíná se komika s tragikou, výrazným tématem je příroda

 

Milan Kundera

 • básník, prozaik, dramatik, esejista a překladatel
 • studium na Filozofické fakultě UK musel po několika semestrech přerušit, dále studuje hudební skladbu a v roce 1952 ukončil Filmovou fakultu AMU
 • roce 1970 ztratil zaměstnání a od roku 1975 působil jako hostující asistent na francouzské univerzitě v Rennes
 • v roce 1979 byl zbaven čs. státního občanství, nyní žije ve Francii a píše pouze francouzsky
 • díla: Člověk, zahrada širá – v duchu 50. let

Monology

Směšné lásky

Žert – román deziluze

Život je jinde

Valčík na rozloučenou 

Kniha smíchu a zapomnění

Nesnesitelnost lehkost bytí

Nesmrtelnost, Pomalost, Nevědomost

 

Josef Škvorecký

 • prozaik, básník, literární kritik, překladatel
 • vystudoval angličtinu a filozofii na UK, několik zaměstnání, po vojenské službě se stal redaktorem Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění
 • později redaktor dvouměsíčníku Světová literatura, na jehož založení se podílel
 • zabývá se překlady z anglické a americké literatury
 • roku 1968 odešel se svou ženou Zdenou Salivarovou do exilu, pobýval v USA, nyní žije v Torontu kde založil nakladatelství Sixty-Eight Publisher
 • v jeho tvorbě hraje velkou roli jazz, sestavil antologii Tvář jazzu a podílel se na publikaci Jazzové inspirace
 • díla: Zbabělci
  • román vyšel v roce 1958 a vyvolal rozsáhlé polemiky
  • postava studenta Danny Smiřického odmítá jakékoli nadosobní ideály – náboženství, komunismus, vlastenectví i humanismus. Zajímá ho pouze erotika a především jazz. Na konci románu zůstává stejně ideově neuvědomělý, jako byl na začátku, Autor důsledně užívá vnitřní perspektivu vyprávění, osobní ich-formu. Úsečné dialogy působí autenticky, jazyk se nevyhýbá ani obecné češtině a slangu

Sedmiramenný svícen

 • povídkový soubor s židovskými motivy

Lvíče

 • román, na jedné straně v něm jde o jakousi detektivní zápletku – Lenka se tu jeví ve dvou podobách, jednou jako zachránkyně, podruhé jako původkyně, což vede k otázce nepostižitelnosti zločinu, možnosti či nemožnosti jeho potrestání, na druhé straně se dostáváme do prostředí našeho literárního zákulisí v době začínajících změn 60. let

Nápady čtenáře detektivek

Smutek poručíka Borůvky, Konec poručíka Borůvky, Hříchy pro pátera Knoxe (autor dává čtenáři indicie, na základě kterých má přijít na to, kdo je vrah)

Tankový prapor

 • próza z vojenského prostředí, v niž se znovu setkáváme s autobiografickou postavo Danny Smiřického

Mirákl – román o Čihošťským zázraku

Příběh inženýra lidských duší – navazuje na Zbabělce a Mirákl

 

Pavel Kohout

 • všestranný spisovatel, scenárista, překladatel a filmový režisér
 • po studiích pracoval nejprve v Československém rozhlase
 • byl redaktorem Československé televize, spisovatelem z povolání, spolupracoval s řadou pražských divadel – Divadlo na Vinohradech, Realistické divadlo
 • v 60. letech změnil názor a kritizoval komunistickou stranu – navazují na tuto změnu díla:

Kde je zakopaný pesautobiografický román, Z deníku kontrarevolucionáře – zážitky z Pražského jara

 • podepsal Chartu 77 a proto byl úřady šikanován, roku 1978 mu byl povolen roční pobyt v zahraničí a v roce 1979 mu bylo zabráněno vrátit se do Československa a byl zbaven státního občanství
 • předmětem četných polemik se staly jeho politické a milostné verše
 • jeho hry a adaptace zaznamenávaly záhy úspěch na světových jevištích
 • působil v exilu v Rakousku
 • díla: Katyně
  • román, na osudu krásné Lízinky, která prochází školením ve Středním učilišti popravních věd, chce autor popsat společenské zlo, jež produkuje nekontrolovatelná totalitní moc

Taková láska

 • divadelní hra, příběh je zpracován formou rozkladu děje a konfrontace dílčích subjektivních pohledů na sebevražedný akt hlavní hrdinky

August August, august – divadelní hra

Atest, Marastaktovky – jednoaktová kratší hra, kt. se nerozděluje na větší části

Hodina tance a lásky, Sněžím, Konec velkých prázdnin

 

Ladislav Klíma

 • myslitel a prozaik
 • díla: Velký román I.-III.
  • hrůzostrašná próza, nabitá démoničností, vraždami, zvrácenou erotikou

 

Ludvík Vaculík 

 • novinář a spisovatel, původně dělník v Baťových závodech ve Zlíně
 • redaktor Literárních novin, kde setrval až do jejich zákazu
 • od roku 1969 byl v Československu zakázaným autorem
 • podílel se na šíření tzv. neoficiální umělecké literatury, je zakladatelem samizdatové edice Petlice a podílí se i na činnosti Charty 77
 • díla: Sekyra
  • román deziluze, životní příběh Vaculíkova otce, přesvědčeného komunisty, který přichází o své ideály

Morčata – román vyslovující kritiku společnosti

Český snář

 • román psaný formou deníkových zápisků, otevřeně popisujících různé situace

Jaro je tady – soubor fejetonů

Jedenáctka – Hvězdy české literatury

 

Michal Viewegh

 • učitel, redaktor, spisovatel z povolání až v 90. letech
 • jeden z nejúspěšnějších komerčních spisovatelů současnosti
 • díla: Povídky o manželství a sexu

Báječná léta pod psa

Výchova dívek v Čechách

Účastníci zájezdu

Román pro ženy

 

Petr Šabach

 • prozaik, debutoval v polovině 80. let
 • díla:  Šakalí léta

Hovno hoří – dal podnět k filmu Pelíšky

 

Miloš Urban

 • bytostný parodik anglického stylu
 • díla: Poslední tečka za Rukopisy, Sedmikostelí

 

Jan Balabán

 • ostravský prozaik, jehož vidění je lyričtější ze ztráty základních lidských vazeb
 • debutoval v pol. 90. let
 • dílo: Možná že odcházíme

 

Jiří KratochvílSoňa Trocká-Sammlerová z Nesmrtelného příběhu

Jáchym TopolSestra

Emil HáklO rodičích a dětech

Ivan LandsmannPestré vrstvy

Petra HůlováPaměť moji babičce

Květa LegátováŽelary

Věra NoskováBereme, co je

Martin ŠmauseDěvčátko, rozdělej ohníček