Dadaismus

 

Jméno: Dadaismus

Přidal(a): David Hampl

 

Dadaismus je moderní umělecký směr, který vznikl během první světové války v roce 1916 ve švýcarském Curychu. Za jeho zakladatele jsou považováni Tristan Tzara a Hans Arp. Jak vznikl originální název tohoto směru, není zcela jasné, uvádí se, že Tzara zabodl nůž ve slovníku právě do tohoto slova, které ve francouzské dětské řeči vyjadřuje pojem houpací kůň. Existuje ale i názor, že si dadaisté toto slovo jednoduše vymysleli. Oblíbený byl dadaismus především ve dvacátých letech dvacátého století. Ze Švýcarska se rozšířil do Německa, Francie a Spojených států amerických. Již v roce 1923 se ale dadaistické hnutí rozpadá a většina umělců přechází k jiným moderním uměleckým směrům, především k surrealismu. Kromě literatury se dadaismus rozvinul také v malířství.

 

Základní znaky dadaismu

Dadaisté kladou důraz na nesmysl, fantazii, nelogičnost, hravost a princip náhody. Odklánějí se od reálného chápání světa, odmítají řád a logiku a vytvářejí svým uměním svět hry a fantazie. Domnívají se, že nesmysl je jediným smyslem umění, ostatní stejně vedlo pouze k válce, násilí.

 

Dadaismus v literatuře

V literatuře se dadaismus projevil především v poezii, méně v divadelních hrách. Dadaistická poezie naprosto boří do té doby existující koncepty klasické poezie. Dadaistické básně jsou totiž nelogické, založené na asociacích a hraní si se slovy, jejich interpretace závisí pouze na čtenáři. Dadaisté často používají metodu nastříhání původního textu, například novinových článků či reklamních letáků. Tyto nastříhané papírky dají do klobouku a pak je vytahují v náhodném pořadí a nově vzniklý text zapisují. Tuto metodu popsal Tristan Tzara ve svém Návodu, jak vytvořit dadaistickou báseň. Výsledkem propojení dadaistického výtvarného umění a literatury jsou nejrůznější koláže.

 

Tristan Tzara

Francouzský básník a dramatik rumunského původu, který byl patrně nejvýznamnějším představitelem dadaismu. Vlastním jménem Samuel Rosenstock. Napsal několik manifestů dadaismu, jedním z nejvýznamnějších dadaistických děl je Kalendářní biograf abstraktního srdce. Mezi jeho záliby patřila psychoanalýza a zkoumání snů, později byl proto ovlivněn i surrealismem.

 

Dadaismus ve výtvarném umění

Ve výtvarném umění dadaismus prosazoval osvobození věcí z jejich obvyklých vztahů a jejich následné položení do nových, nečekaných a zcela nelogických vztahů. Nejpoužívanějšími technikami bylo rozebrání nějakého předmětu na části a jeho složení do něčeho jiného, čímž vznikla nová a dosud neznámá věc. Představitelem dadaismu ve výtvarném umění byl například sochař, malíř a ilustrátor Hans Arp.

 

Dadaismus v Čechách

Pravděpodobně i vlivem historických a politických událostí se dadaismus jako uměleckých směr v české literatuře a umění příliš neprosadil. Částečně můžeme jeho vliv spatřit v uměleckém směru s názvem poetismus, který se objevil ve dvacátých letech, a také v divadelní tvorbě Jana Wericha a Jiřího Voskovce, která souvisela s činností Osvobozeného divadla.