Poetismus

 

Jméno: Poetismus

Přidal(a): David Hampl

 

Poetismus je avantgardní literární směr, který vznikl v Československu ve dvacátých letech dvacátého století, konkrétně se uvádí rok 1923, i když sám pojem poetismus byl použit až o rok později. Jeho vznik je spojen s avantgardní literární skupinou Devětsil, která poetismus vytvořila jako kontrast, protiklad k proletářské poezii. Ve stati, která je považovaná za jakýsi manifest poetismu, Karel Teige, jeden z jeho tvůrců, napsal, že poetismus je „uměním života, uměním žít a užívat“. Za vrcholná díla poetismu jsou považovány Nezvalova Pantomima, Seifertovo Na vlnách TSF a Vančurovo Rozmarné léto.

 

Základní znaky poetismu

Poetismus chce odvést čtenáře od těžké reality a problémů do světa fantazie, hry a zábavy. Důležitý je tak především pocit radosti, spokojenosti a klidu, cílem poetistické literatury je zpříjemnit člověku život. Pro poetismus je typická inspirace cizím prostředím, exotikou, cirkusem, technickým pokrokem i magikou. Poetisté používají ve svých dílech zvláštní slovní zásobu, nová slova, hru se slovy, asociace i obrazotvornost.

 

Vítězslav Nezval – Pantomima

Sbírka z roku 1924,  která je tvůrčím manifestem poetismu, je v ní ukázáno, jak má poetismus vypadat. Pantomima je souborem různorodých textů, básní, kaligramů, divadelních či pantomimických scének se svými vlastními názvy – Abeceda, Rodina harlekýnů, Papoušek na motocyklu, Depeše na kolečkách, Týden v barvách, Podivuhodný kouzelník, Exotická láska, Raketa, Můsa, Historie vojáka, Srdce hracích hodin, Cocktailly a Adié. Tyto texty mají působit na všechny smysly člověka a vynikají také pestrou grafickou úpravou. Nejznámější částí je pravděpodobně sbírka Abeceda, která obsahuje básně věnované všem písmenům abecedy. Každá báseň vychází z toho, jak písmeno vypadá, kde je v abecedě umístěno či jaká slova na něj začínají. Celá sbírka je založena na metodě asociace.

 

Jaroslav Seifert – Na vlnách TSF

Sbírka z roku 1925 je vlastně oslavou telegrafu, moderní technické civilizace, exotických dálek i noční Paříže. Zkratka TSF znamená ve francouzštině télégraphie sans fil, tedy bezdrátová telegrafie. Celá sbírka je určitým experimentem, objevuje se v ní hraní si se slovy či jazykové rébusy. Sbírka obsahuje i básně-obrazy, a na čtenáře tak působí jen slovy, ale i vizuálně, jsou v ní používány různé typy písma.

 

Vladislav Vančura – Rozmarné léto

Humoristická novela z roku 1926 s prvky poetismu (kouzelník, hra s jazykem,…), jejíž děj se odehrává v lázeňském městečku Krokovy Vary během tří letních dnů a mezi jejíž hlavní témata patří především kritika maloměšťáctví, změna životního stereotypu či důležitost filozofování neboli „plkání“ v životě. Dějová linie souvisí s příjezdem kouzelníka Arnoštka a jeho krásné asistentky, do které se zamilují všechny tři mužské hlavní postavy, tedy majitel plovárny Antonín Důra, kanovník Roch i major Hugo, a snaží se, bez úspěchu, získat její srdce. Tato činnost je vytržením z jejich každodenního stereotypu, nicméně po odjezdu Arnoštka a Anny se jejich život vrací zpět do starých kolejí.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.