Denis Diderot – životopis

literatura

 

Jméno: Denis Diderot

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): Caterine

 

 

DENIS DIDEROT (1713 – 1784)

Denis Diderot byl francouzský osvícenecký spisovatel a filozof. Zabýval se více obory, od filosofie po fyziku. Znám je také jako přední francouzský encyklopedista.

 

ŽIVOT

Denis Diderot se narodil ve francouzském městě Langres. Studium započal na jezuitské základní škole v jeho rodném městě, magisterský titul získal v Paříži. Původně se chtěl stát knězem, nakonec zvolil studium práv. To ho ale brzy přešlo, a tak se rozhodl stát spisovatelem. Kvůli tomu, že odmítl vykonávat vyučenou profesi, se ho jeho otec zřekl, a tak následovalo deset let bohémského života.

Spřátelil se s Jeanem Jacquesem Rousseaunem a oženil se s římskou katoličkou Antoinettou Champion, tím se ještě více odcizil se svým otcem. Jeho sestra byla jeptiška, zemřela v klášteře na přepracování. To zřejmě podstatně ovlivnilo jeho názor na náboženství.

Pracoval poctivě a hodně, přes to všechno byl velice chudý. Když měl dát své dceři věno, musel prodat sbírku knih, ruská carevna Kateřina II. však jeho sbírku odkoupila
a požádala ho, aby jí dělal knihovníka s ročním platem, tím si mohl knihy ponechat. Působil tak v Petrohradu. Kateřina ho jmenovala jejím doživotním strážcem.

Byl veřejně uznáván a oslavován, ale i odsuzován. Odsuzoval ho parlament
a Sorbonna. Jeho Encyklopedii považovali za kacířskou a ďábelskou práci. Odmítal despotismus a vyznával konstituční monarchii. Jeho práce z oblasti umění přispěly k uznání estetiky jako vědecké disciplíny. Jako filosof dospěl k materialistickému pojetí. Jeho myšlení mělo vývoj, který vedl k radikálním předělům. Začal jako teista, pokračoval přes deistickou pozici, závěrem dospěl k ateismu.

Byl vedoucím skupiny francouzských pokrokových vědců a filozofů, ti byli sdruženi
k sepsání Encyklopedie aneb Racionálního slovníku věd, umění a řemesel. Jejím posláním bylo shrnout veškeré dosavadní lidské vědění. Vyšla ve 28 svazcích.

V Paříži zemřel na střevní potíže. Potomci poslali jeho knihovnu Kateřině, ta ji věnovala Ruské národní knihovně.

 

DÍLO

FILOSOFICKÉ MYŠLENKY – anonymně vydané dílo namířené proti křesťanství a Pascalovi, tvrdí, že se rozum nesmí podvolit zjevení, matematika neukazuje nic dokázaného, projev vlivu deismu, ale už zde zaznívají pochybnosti vůči deistické koncepci Boha, spis byl odsouzen pařížským parlamentem a veřejně spálen

LIST O SLEPCÍCH K PONAUČENÍ PRO VIDOUCÍ – filozofický spis, ve kterém autor začíná přecházen na pozici hylozoistického materialismu, je zde anglický matematik Saunderson, kterému vkládá do úst vyznání z panteismu

ENCYKLOPEDIE ANEB RACIONÁLNÍ SLOVNÍK VĚD, UMĚNÍ A ŘEMESEL – jeho nejdůležitější dílo, o jeho vytvoření a vydání usiloval nejvíce a stalo se hlavní náplní jeho života, je hlavním redaktorem a autorem spousty hesel

MYŠLENKY O VÝKLADU PŘÍRODY – vydáno anonymně, metodologicko-epistemologické pojednání, je označováno za jeho nejfilozofičtější práci, přírodu chápe dynamicky

POJEDNÁNÍ O KRÁSE – estetické dílo, rozsáhlý článek ve druhém svazku Encyklopedie, který byl vydán i samostatně

SALONY – Salony byly výstavy výtvarných děl, píše o nich literární a beletristickou formou, patří k zakladatelům výtvarné kritiky ve Francii

JAKUB FATALISTA A JEHO PÁN – román, ve kterém se řeší otázka, zda je člověk ve svém jednání svobodný nebo zda má svůj osud předem daný

JEPTIŠKA – ostrá kritika kláštera, hrdina Zuzana Simoninová se svěřuje s nesnesitelnými podmínkami klášterního prostředí, ve kterém byla nucena žít, inspiraci pravděpodobně našel u své sestry, která v klášteře zemřela

 

ZAJÍMAVOSTI

  • manželství s Antoinettou bylo považováno za nevhodné, přesto se jim narodila dcera Angélique
  • měl aférky se spisovatelkami Madeleine de Puisieux a se Sophií Volland
  • dopisy pro Sophii se staly zdrojem informací o životě a myšlení Pařížanů v té době
error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.