Jeptiška – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Jeptiška

Autor: Denis Diderot

Přidal(a): Jeřábková

 

 

 

 

 

 

Okolnosti vzniku díla:

 

Denis Diderot byl francouzský filozof a spisovatel, přední encyklopedista. Žil v 18. století. Diderot se měl stát knězem, avšak utekl a věnoval se literatuře. Originál byl v Paříží poprvé vydán v roce 1875.

 

Literární druh a žánr: epika, román

 

TEMATICKÝ PLÁN

Celkové téma: Kritika náboženské morálky

Hlavní téma: Životní osudy jeptišky

Vedlejší téma: Život její rodiny

 

Postavy: Hlavní postava díla je Zuzana Simoninová (sestra Zuzana). Je znázorněna jako velmi statečná, nebojácná a chytrá dívka, která je velmi nadaná a krásná. Je ovšem vnitřně zklamaná a nešťastná ze svého života. Dále se v díle objevuje sestra Uršula – kamarádka Zuzany, 1.matka představená de Moni – Zuzana si ji oblíbila, 2.matka představená Kristýna – ze srdce neměla Zuzanu ráda a dělala ji různé naschvály, 3. matka představená – cítila k Zuzaně až příliš velkou lásku, advokát Manouri – pomáhá Zuzaně se soudními záležitostmi, markýz de Croismare – příjemce dopisu od Zuzany.

 

Prostředí: francouzské kláštery v 18. století

 

Děj: Mladá dívka Zuzana vypráví svůj osud dopisem, který posílá markýzi de Croismarovi. Dětství neměla šťastné. Vyrůstala s rodiči a s dvěmi sestry, které byly vždy oblíbenější než ona. V šestnácti letech se Zuzana dozvěděla, že muž za kterého považovala svého otce je její otčím. Krátce na to, byla poslána do kláštera, kde však nesplnila řeholní slib a udělala tak ostudu svým rodičům, ke kterým se vrátila. Dlouhé dny byla zavřená v jedné místnosti domu. Po té byla odvezena do kláštera Longchamp, kde složila nedobrovolně řeholní slib. Spřátelila se zde s matkou představenou de Moni, která chápe její nenávist k řeholnímu stavu. Ta však brzy umřela a matkou představenou se stala sestra Kristýna. S tou si však sestra Zuzana nerozuměla a proto požádala advokáta Manouriho, aby ji pomohl rozvázat řeholní slib. Když se to matka představená a ostatní sestry dozvěděly, začaly dělat sestře Zuzaně ze života peklo. Zavřely ji do kopky, kde byla jen holá zem. Nedostávala jíst, musela se bičovat a zakázaly jí modlit se. Žádost o rozvázání slibu nebyla povolena, ale alespoň jí pan advokát pomohl dostat se do jiného kláštera. V novém klášteře byla srdečně přijata matkou představenou. Později se však ukázalo, že k ní matka představená chová jiné city, než by měla. Sestře Zuzaně její zpovědník poradí, držet se od ní co nejdál. Zuzana to tak provedla a matka představená, která vycítila, že se jí Zuzana vyhýbá a straní, zešílela. Za pár dnů matka představená zemřela a na její místo byla dosazena zlá jeptiška, která Zuzanu neměla ráda. Sestra Zuzana za pomoci zpovědníka utekla z kláštera. Při útěku si poranila nohy a její zranění se pořád zhoršovalo. Získala místo pradleny, ale neustále měla strach z lidí a přestala jim důvěřovat. Nakonec podlehla svým zraněním a zemřela.

 

KOMPOZIČNÍ PLÁN

Je zde uplatňován chronologický postup. Vnitřní stavba děje: úvod (Zuzana se dovídá, že není manželské dítě), zápletka (Zuzana musí do kláštera), vyvrcholení ( Zuzana se snaží rozvázat řeholní slib), zvrat (útěk z kláštera), závěr – tragédie (Zuzana umírá)

JAZYKOVÝ PLÁN

Dílo je psáno v ICH formě. Řeč postav: dialogy, monology, řeč nepřímá i přímá. Nachází se zde archaismy.

 

SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ DÍLA

Kniha se mi líbila. Byla zajímavá a překvapila mě, protože, když se řekne slovo klášter, vybavím si hodné, milé dívky v černobílých šatech. V této knize jsou však popsány jako zlé, zákeřné, závistivé „potvory“.

Napsat komentář