Egon Bondy – životopis

literatura

 

 Jméno: Egon Bondy

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Egon Bondy je jedním z nejslavnějších a také nejvýraznějších představitelů českého undergroundu. Egon Bondy byl český básník i prozaik, a také filozof. Vystudoval Univerzitu Karlovu. Egon Bondy je jeho pseudonym, vlastním jménem je to Zbyněk Fišer.

 

Život

Egon Bondy se narodil jako Zbyněk Fišer 20. letna 1930 v Praze a zemřel 9. dubna 2007 v Bratislavě. Dnes je pohřben na hřbitově Malvazinky. Jeho otec působil jako plukovník v československé armádě.

Egon Bondy začal studovat gymnázium, ale již ve věku 17 let školu opustil, aby žil bohémským způsobem života bez stálého zaměstnání. V témže roce (1947) vstoupil do Komunistické strany, ale již po únoru 1948 z KSČ vystoupil. Toto období prožil Egon Bondy protloukáním se životem – na živobytí si vydělával žebrotou a drobnými krádežemi.

Svůj pseudonym si zvolil na protest proti vykonstruovaným antisemitským procesům, které se konaly jak v Sovětském svazu, tak i v Československu. Své následující básně pak vydával právě pod pseudonymem Egon Bondy. Žil na hraně zákona, a proto není překvapením, že nějaký čas strávil i ve vězení.

Navzdory svému bohémskému životu se Egon Bondy stále zajímal o filozofii (zejména marxistickou, ale také čínskou a indickou), což ho nakonec přinutilo znovu začít studovat. V roce 1957 (to mu bylo 27 let) si udělal maturitu a poté dálkově studoval na Univerzitě Karlově – co jiného než filozofickou fakultu. Absolvoval v roce 1961.

V letech 1957-1962 pracoval jako noční hlídač v Národním muzeu, v letech 1962-1967 v bibliografickém oddělení Státní knihovny ČSSR. V roce 1967 byl v invalidním důchodu.

V 70. letech začal spolupracovat s undergroundovou skupinou Plastic People of the Universe, kterou vedl Ivan Martin Jirous. Tato skupina zhudebnila část jeho textů. To v 80. letech ovlivnilo tvorbu dvou známých undergroundových umělců – J. H. Krchovského a Jáchyma Topola.

Egon Bondy zemřel 9. dubna 2007 v Bratislavě ve věku 77 let na následky popálenin (usnul při kouření cigarety, která zapálila jeho pyžamo).

 

Dílo

Židovská jména

Tento surrealistický sborník vydal Egon Bondy spolu se svou tehdejší partnerkou Janou Krejcarovou. Tento sborník se skládal celkem z 15 textů a každý, kdo do něj přispěl, si zvolil židovský pseudonym. Důvodem bylo to, že v Československu a hlavně v Sovětském svazu probíhaly vykonstruované procesy, které byly do velké míry antisemitské. To je také období, od kterého si Zbyněk Fišer začal říkat Egon Bondy.

Otázky bytí a existence, Útěcha z ontologie

Tyto knihy vydal pod svým vlastním jménem. Jednalo se o filozoficky zaměřené knihy, díky kterým získal akademický titul doktora filozofie (PhDr.) a vědeckou hodnost kandidát věd (CSc.).

Prvních deset let

Egon Bondy napsal v roce 1981 své paměti, ve kterých zachycuje svůj život v letech 1947-1957. Jedná se o období, kdy odešel z gymnázia a žil bohémským způsobem života. Egon Bondy plánoval vydání těchto pamětí až 50 let po své smrti, nakonec ale tato kniha vyšla již roku 2003. Tyto paměti byly inspirací pro vznik filmu 3 sezóny v pekle.

Pražský život

Tato kniha poezie byla napsána již roku 1952, vyšla ale až roku 1985.

Invalidní sourozenci

Tentokrát se jedná o prózu, kterou Bondy vydal v roce 1981 v nakladatelství 68 Publishers v Torontu. Kniha ale byla napsána již dříve – roku 1974. Jedná se o vizionářský román, ve kterém se ukazuje zánik opovrhované totalitní společnosti. Děj se odehrává v daleké budoucnosti roku 2600. společnost se skládá z důstojníků, invalidů, ale i z řádných občanů. Všichni kromě invalidů se snaží získat něco, co vlastně nemá smysl. Invalidé jimi opovrhují.

Sklepní práce

Jedná se o dílo z roku 1973 a opět je to dílo prozaické. Sestává z Bondyho próze ze 70. a 80. let. Je to souhrn deníkových záznamů, filozofických a politických textů.