Egon Erwin Kisch – životopis

literatura

 

Jméno: Egon Erwin Kisch

Zařazení: Spisovatelé

Přidal(a): David Hampl

 

 

Egon Erwin Kisch (1885 – 1948)

Život

Reportér, investigativní novinář, ale také známý spisovatel. To byl Egon Erwin Kisch, který spadal mezi pražské autory židovského původu. Nepsal však naším jazykem, nýbrž německy. Ve své době měl přezdívku der rasende Reporter neboli Zuřivý reportér. To proto, že kdykoliv se cokoliv semlelo, toužil být u toho.

Egon Erwin Kisch se narodil 29. dubna 1885 v Praze. Byl jedním z pěti dětí – synů. Jeho tec Hermann Kischbyl známým a také celkem zámožným obchodníkem. Jeho matkou byla Enestina Kischová rozená Kuhová. Všichni tvořili typickou pražskou židovskou rodinu, která žila v domě U Dvou zlatých medvědů v Melantrichově ulici.

Prvotní studium bylo spojeno s privátní výukou. Později se učil v Seidlově škole na Starém městě, v Michalské ulici. Od roku 1892 nastoupil na gymnázium piaristů v Panské ulici. Poté ho čekal přestup na První německou státní reálku v Mikulandské ulici. V roce 1903 nastoupil na pražskou Techniku a po jednom semestru přešel na filozofickou fakultu německé Karlo-Ferdinandovy univerzity. Jeho oborem byla filozofie, dějiny německé literatury a později také germanistika a žurnalistika. Jeho studium však nebylo spojeno s úspěšným absolvováním.

Jeho autorská činnost byla spojena již s obdobím 1. světové války. To přispíval do řady pražských novin. Poté se přesouval v rámci služby do Srbska, Ruska, Uher a také do Vídně. Zde setrval až do roku 1920. Tato část jeho života byla spojena plně s autorskou činností. Poté se vrátil do Prahy. Zde Egon Erwin Kisch spolupracoval třeba s Jaroslavem Haškem. V roce 1922 však tuzemskou metropoli opouští, stěhuje se do Berlína a zde setrvává. Korespondenčně přispívá do Lidových novin.

Zlom v jeho životě nastává v roce 1939. jeho židovský původ je důvodem, proč musí uprchnout. Nejprve emigruje do USA a následně zamíří do Mexika. Zde žije až do roku 1946. V tomto roce se však vrací do Prahy, ale s těžkou nemocí. Jeho cílem je dokončit knihu o poválečném Československu. To se mu nedaří a 31. března 1948 ve věku 62 let umírá.

 

Dílo

Golem – Známá báseň z roku 1908. Už její název jasně napovídá, že je spojena s touto tajemnou a magickou postavou, která má s domovskou Prahou přímou souvislost.

Pražská dobrodružství – Autobiografické dílo, které vyšlo v roce 1920. Egon Erwin Kisch v něm zachytil jak svou rodinu a její historii, tak i svůj vlastní osud, který byl spojený s jeho dětstvím, stejně jako s dospíváním. Vše i v souvislosti s bydlištěm U Dvou zlatých medvědů v Melantrichově ulici.

Zuřivý reportér – Kniha z roku 1924, ze které následně vznikla autorova přezdívka. Unikátem knihy je především její reportáž s názvem Po stopách Golemových. Později došlo jak k přepracování, tak i ke změně názvu, a to na Probudit Golema.

Příběhy ze sedmi ghett – Vyšlo v roce 1934. Vzhledem k politickým souvislostem v exilovém vydavatelství v Amsterodamu. Jedná se o sbírku reportáží, které kombinují židovskou tématiku, ale i cesty po Evropě, stejně jako pobyty spojené s návštěvou Číny neb Afriky.

Mrtvý pes a živý žid – Příběh popisující i dnes zajímavé prostředí pražského židovského hřbitova. Jde o zajímavý a také napínavý titul, který se kromě jiného dotýká také problémů, které jsou spojeny s rasovými předsudky. Z nich následně plynou četné nenávisti mezi lidmi, kteří mají vyznání jiné.

Když je žid praštěnej – Zajímavá reportáž popisující hlavního hrdinu, kterým je Šimon Kasiner. Ten je zde charakterizován jako omezený člověk, který však tuží po velké slávě, a ještě větším majetku.

Pražský pitaval – Zajímavý titul z roku 1931. Popisuje úlohy a role bratří Freyových z Brna ve Francouzské revoluci. Kniha je poměrně rozsáhlou sbírkou, kde je možné setkat se také s díly Dantova smrt a Popperovi synovci.

error: Stahujte 15 000 materiálů v rámci našeho členství nebo v online kurzech.