Fyzikové – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Fyzikové

Autor:  Friedrich Dürrenmatt

Přidal(a): Vevvi

 

1. Bibliografické údaje

Friedrich Dürrenmatt, Fyzikové, Dilia, 1989

 

O autorovi:

Narodil se 5. ledna 1921 ve švýcarské vesnici Konolfingen, byl synem místního evangelického faráře Reinholda Dürrenmatta a vnukem politika Ulricha Dürrenmatta. Roku 1935 se rodina přestěhovala do Bernu, pravděpodobně v souvislosti s hospodářskou krizí. Tam začal Friedrich studovat nejprve na Svobodném bernském gymnáziu, později přešel na Humboldtianum, kde také v roce 1941 odmaturoval. Nebyl zvlášť dobrý student a později prohlásil, že školní léta byla nejhorší dobou v jeho životě. Na jinou školu přešel proto, že se mu nelíbil způsob vyučování, měl špatné známky a spory s vyučujícími. Snad právě během gymnaziálních studií si začal vytvářet vlastní svět jako únik z nepříjemné reality.Už v Konolfingenu se začal věnovat kreslení a malování. Později dokonce ilustroval některá vlastní díla a navrhoval scény pro své hry. Studovat však začal roku 1941 filozofii, germanistiku a přírodní vědy, nejprve v Zürichu a od druhého semestru v Bernu. Svůj podkrovní pokoj u rodičů v ulici Laubeggstrasse v této době vyzdobil nástěnnými malbami, které byly později překryty a objeveny až v devadesátých letech. Studium dokončil roku 1945. Filozofií se zabýval po celý život.Díla Dürrenmatt nikdy nepovažoval za uzavřená, průběžně je přepracovával a aktualizoval. Před souborným vydáním roku 1980 se k nim znovu vrátil a důkladně je rozebral. Posmrtně bylo z jeho rukopisů roku 1992 vydáno jejich pokračování s názvem Gedankenfuge. Roku 1983 zemřela Dürrenmattova žena Lotty. 14. 12. 1990 Dürrenmatt ve věku 69 let v Neuenburgu zemřel

 

Dílo

Psáno jest, Romulus Veliký, Soudcce a jeho kat, Podezření, Řek hledá Řekyni, Frank pátý, Fyzikové, Meteor, Komplic, Meteor, Věty z Ameriky, zamyšlení, Lhůta, Minotaurus, Justice, Údolí vzůrunohama

 

Literatura v době autora

Nehlásil se k žádnému uměleckému či myšlenkovému směru, přesto se mnohé v jeho dílech odrážejí.

 

2. Dějový plán

Příběh se odehrává v psychiatrické léčebně, kde jeden z pacientů, který si o sobě myslí, že je Albert Einstein, zavraždí svou ošetřovatelku. Jedná již o druhou vraždu. Svou ošetřovatelku nedávno zabil podobným způsobem i fyzik vydávající se za Newtona. Policie je však proti bláznům bezmocná. Snaží se zpřísnit ochranku. Většina pacientů psychiatrické léčebny bydlí v novém, luxusnějším zařízení a na starém oddělení zbývají jen tři pacienti-fyzikové – Einstein, Newton a Möbius. Möbia navštíví v ústavu bývalá manželka, která si už nemůže dovolit platit jeho pobyt v léčebně. Doktorka von Zahnd, majitelka sanatoria, však k jejímu překvapení slíbí, že se o Möbia sama postará.Později se Möbiovi vyzná z lásky jeho ošetřovatelka, která věří, že není blázen. Möbius je nucen ji uškrtit. Ve skutečnosti totiž blázen není. Bál se, že svět jeho vynálezy využije ve špatníma dobrovolně se nechal zavřít do blázince s tím, že se mu zjevuje král Šalamoun.Brzy vyjde najevo, že Einstein a Newton jsou tajní agenti, kteří do sanatoria přišli kvůli Möbiovým objevům. Své ošetřovatelky museli zabít, protože věřili, že nejsou blázni, což by překazilo jejich plány. Einstein a Newton se snaží Möbia přemluvit, aby se o své objevy podělil, ale nakonec se přikloní k jeho postoji. Z blázince nemohou ani oni, protože kdyby byli uznáni za svéprávné, zavřeli by je do vězení. Doktorka se zmocní möbiových zápisků a chystá se jeho objevy zneužít k ovládnutí světa.

 

3. Kompoziční plán

– divadelní hra – 2 akty

drama s detektivními prvky, časté dějové zvraty a absurdní situace

– paradoxní pointa (svět padl do rukou šílence)

– chronologický postup -> podobenství současnosti

 

4. Plán postav

Johann Wolfgang Möbius – geniální fyzik, který se bojí společnosti, aby nezneužili jeho vynálezy na ničení; předstírá bláznovství – jako vidí krále Šalamouna

Herert Georg Beutler (alias Newton) x Ernst Heinrich Ernesti (Einstein) – byli agenti, kteří se snažili pro své mocnosti získat vynálezy pana Möbia

Mathilda von Zahn – na začátku lékařka s povinnostmi a na konci žena, která touží po ovládnutí světa, vlastní sanatorium, kde je šéflékařkou

 

5. jazykový plán

– kniha psána spisovným jazykem

– díky textu poutavý děj

 

6. Autorský záměr

– autor chce ukázat odpovědnost člověka za vynálezy, na které svět ještě není  svět připraven

– x touha zmocnit se světa a soupeření velmocí