Hluk v okolí obytné oblasti – stížnost

sloh

 

Téma práce: Hluk v okolí obytné oblasti

Slohový útvar: Stížnost

Přidal(a): Jenda Mezera

 

Jan Mezera

Hradecká 2526/3

170 00 Praha 7

 

Michal Vronský

Havlíčkovo nám. 9

170 00 Praha 7

V Praze 26.3. 2023

Stížnost na nepříjemný hluk z matějské pouti.

 

Vážený pane starosto,

obracím se na Vás s opětovnou stížnosti na hluk spojený s matějskou poutí v místech pražského Výstaviště. Jako zástupce bytové jednotky č. 27 musím za celý bytový subjekt konstatovat, že ruch z místa pouťových atrakcí už začal být nesnesitelný.

V našem bytě žijí lidé mnoha věkových skupin. Jak mladé rodiny s dětmi, pracující z domova na home office nebo i senioři. V případě rodin s malými dětmi je zde problém, že děti přes den kvůli hluku nemohou spát. Pro pracující lidi z domova je hluk příliš rušivý element, při kterém se nelze na práci zcela soustředit. A lidem v pokročilém věku pouťový hluk kompletně naruší klidový režim. Majiteli poutě jsme opakovaně zasílali upozornění s výzvou ke snížení hlasitosti hudby hrající po celém areálu holešovické poutě. Bohužel bez žádné reakce. Obyvatelé naší bytové jednotky jsou frustrovaní a druhým týdnem útrpně snášejí pouťový ruch.

Za celý bytový výbor Vám navrhujeme možné alternativy, jak daný incident řešit. Za předpokladu, že pouť nebude ochotna snížit intenzitu zvuku na únosnou hladinu pro obyvatele bytu, bude při nejmenším nutné přemístit některé atrakce, které se nacházejí nejblíže bytové jednotky č. 27. Nebude-li možné je přesunout, budeme požadovat finanční kompenzaci v hodnotě pět tisíc korun pro každou rodinu.

Za celou bytovou jednotku Vás, pane starosto, žádám o okamžité jednání ve prospěch obyvatel městské části Praha 7. Je to opravdu neodkladné.

 

Jan Mezera

 

Hodnocení: 1 = výborně