Interview s panem X – předsedou ČSCH Šternberk

 

Jméno práce: Interview s panem X – předsedou ČSCH Šternberk

Slohový útvar: Interview (rozhovor)

Přidal(a): kubik96

 

 

Pan X se narodil ……. v malé vesničce……. nedaleko města ….. Své dětství prožil na velkém statku v….., který jim byl po 2.sv.válce sebrán komunistickým režimem. Již od útlého dětství byl veden svými rodiči k chovatelství, které se posléze stalo jeho celoživotním koníčkem…

S panem X jsem se sešel 29. 11. 2013 v 18.00 hodin v klubovně chovatelů ve Šternberku za účelem projednání plánu výstav na rok 2014 a rozhovoru. Byl v dobré náladě a rád mi s tímto nelehkým úkolem pomohl. Náš rozhovor na téma chovatelství, fungování ČSCH a pořádání výstav v dřívějších letech se protáhl do pozdních večerních hodin…

V následujících minutách bych si Vás dovolil seznámit se stručnými postřehy, které jsem získal z vypravování pana X.

 

Dobrý den, pane X.

–  ,,Ahoj Jakube.“

Vím, že jste výborným chovatelem Čv. Rád bych se Vás tedy zeptal, jak jste k tomuto plemeni přišel a kdy jste jej začal chovat.

–  „Činčily velké jsem začal chovat na podzim roku 1950, kdy k nám do Hnojic přijel strýc z Německa a dovezl nám samičku a samečka tohoto plemene z celostátní výstavy konané v Nitře. Bylo to pro mě snad největší překvapení a do tohoto plemene jsem se téměř zamiloval.“

Proč Vás toto plemeno tak zaujalo?

–  ,,Protože v tehdejší době v našem okolí žádné takové nádherné plemeno králíka nebylo. Zaujalo mě především jejich zbarvení, typ a maska.“

V jakých podmínkách jste začínal s chovem?

– ,,Začátky byly složité. K dispozici jsem měl jen 2 malé králíkárny, které byly zrovna volné. Tehdy se krmilo pouze senem, vodou a v neděli se ušákům přilepšovalo dávkou ječmene a ovsa.“

Kdy jste začal s první plemenitbou?

– ,,Hned na podzim 1950.“

 Jak Váš 1. odchov probíhal?

– ,,No, bylo to veselé. Miconi se narodili koncem prosince. Největším problémem byla extrémě chladná zima. Jednoho dne se přihnala obrovská vichřice a do rána mi celá králíkárna zmizela pod obrovskou horou sněhu. S otcem jsem se okamžitě začal prohrabávat ke králíkům. Po chvíli napětí jsme je našli. Naštěstí byli v pořádku a já jsem neváhal, vzal velkou přepravku a rychle je stěhoval domů do tepla.“

Kdy a jak jste se dostal do spolku chovatelů?

– ,,Do spolku jsem se dostal v září 1951 čistě náhodou. Protože maminka vyráběla pravé peroutky z husího peří, jezdili si je k nám kupovat lidé z širokého okolí. Jednou, myslím, že to byla sobota, přijel pro peroutky nějaký pán ze Šternberka. Mezi řečí se zmínil, že hledá mladé chovatele do spolku, který začíná ve Šternberku fungovat. Jakmile jsem to slyšel, ihned jsem se ptal otce, jestli mohu jít pánovi ukázat své odchovy. Táta souhlasil a pán se šel podívat. Úžasem nemohl popadnout dech. Po chvíli řekl, že toto plemeno viděl jen v časopise a že musím jít do spolku. Rodiče mě v mém koníčku podporovali a tak mi členství v tomto klubu dovolili.“

Jaké byly Vaše první pocity, když jste přišel do svazu?

– ,,Úžasní lidé, přátelské prostředí a výborná přátelská atmosféra. Tímto se chovatelství a členství v klubu stalo mou srdeční záležitostí!“

V průběhu dalších let jste se stal nejdříve členem výboru a posléze i samotným předsedou. Popište mi, prosím, kdy to bylo.

– ,,V roce 1965 jsem se stal na popud pana Růžičky (tehdejší předseda spolku) předsedou odborné komise chovatelů králíků. Tuto funkci jsem vykonával až do roku 1969, kdy jsem byl zvolen novým předsedou spolku.“

Jaké změny jste po svém zvolení provedl?

– ,,Protože byl chod spolku na výborné úrovni – pořádaly se chovatelské plesy, výstavy a další akce, nebyly žádné větší změny třeba. Protože se k sobě členové chovali velice přátelsky, vzniklo oslovení ,,Přítel“. V 70. letech jsme ve spolupráci s Místním národním výborem začali svépomoci budovat klubovnu a výstavní prostory, které nám slouží dodnes.“

Jak dlouho jste vykonával funkci předsedy?

– ,,Tuto funkci jsem vykonával nepřetržitě od roku 1969 až do ledna 2013.“

To je úctyhodných 44 let. Proč jste složil předsednictví ve spolku?

-,,Protože již na zastávání této funkce nestačím a chci dát šanci mladším členům,“ řekl s úsměvem.

Jakého vděku jste se od nového vedení dočkal?

–  ,,Žádného,“ řekl smutně. ,,Vyjádření nového předsedy o hospodaření spolku v minulých letech vyznělo, jako kdybych tam 44 let kradl, či prováděl jinou trestnou činnost. Jeho výroky byly dle mého názoru přehnané a nepravdivé a v neposlední řadě mě mrzí, jak se zachoval.“ 

Z takovýchto hloupých řečí si nesmíte dělat těžkou hlavu. Celý výbor ví, že je vše v pořádku a všichni jsme Vám opravdu vděční za vše, co jste za ta dlouhá léta pro náš klub udělal. Nebýt Vás, tak by možná už ČSCH ZO Šternberk neexistovala. Za sebe Vám mohu slíbit, že budu pokračovat ve Vašich stopách a bojovat za udržení přátelské atmosféry a zdravého rozumu ve spolku, jak jen bude v mých silách. Velmi si vážím Vaší obětavosti a dobromyslnosti a těším se na další vzájemnou spolupráci.

Děkuji Vám za Váš čas a pomoc při plnění mého úkolu. Mějte se hezky a příští týden nashledanou.

,,Já také děkuji za příjemný rozhovor a velmi si vážím tvého přístupu k budoucnosti našeho spolku. Také se měj hezky a těším se na další příjemné posezení. Ahoj.“

 

Hodnocení: 1 = výborně