Ivanhoe – rozbor díla k maturitě

 

  Kniha: Ivanhoe

  Autor: Sir Walter Scott

  Přidal(a): Michaela

 

 

Jazykový plán (přeložil Jaroslav Kraus)

Útvary jazyka:

 • Knižní a archaická čeština ve vypravování. Přímá řeč u rytířů je zde zčásti zidealizovaná do spisovné a knižní podoby, u nižších vrstev je potom realističtější a obyčejnější. V přímé řeči francouzské a saské výrazy, pro vykreslení atmosféry a napětí mezi saskou tvrdou přímostí a vnucovanými francouzskými manýry.

 

Textové prostředky:

 • Styl vyprávěcí střídá styl popisný a charakterizační. Dialogy. Řeč postav je přímá.

 

Tematický plán

Námět: Z minulosti, příběh se odehrává v době anglického krále Richarda Lví Srdce a době a prostředí rytířských klání.

 

Téma: Nemá hlavní téma, jedná se o pospojování více dějových linií:

 • První dějovou linií je příchod Ivanhoa a krále Richarda zpět do vlasti a jejich účast na rytířském turnaji, což je spojeno i s důkladným popisem pravidel rytířských turnajů.
 • Druhou je příběh Rebeky, jejího otce a jejich domu.
 • Třetí dejovou linkou je potom situace, kdy má být Rebeka upálena jako čarodějnice a kdy v Bois-Guilbertovi svádí vnitřní válku láska s rytířskou ctí a kariérou.

 

Děj: Realizuje se v událostech.

 

Postavy: Charakteristika postav přímo (konstatováním) i nepřímo (samotným jednáním).

 • Ivanhoe – Není hlavní postavou, ve větší míře se objevuje jen na začátku a na konci, příliš jednobarevný, jeho charakter není nijak zvlášť rozvinut.
 • Sas Cedrik – Zastánce starých, dobrých časů, tvrdý, zásadový a nesmlouvavý muž řídící se ještě před rytířskými severskými zásadami cti.
 • Brian de Bois-Guilbert – zajímavá postava, křižák a válečný veterán, s divokým srdcem plným tužeb a neklidu, který jako pravý hrdina romantického románu cítí lásku, která nemůže být opětována a to hlavně z důvodů společenských norem
 • Rebeka – Židovka a přírodní léčitelka, přestože cítí, jak jsou na tom židé špatně, sama s tím nechce nic dělat a také přijímá tyto dogmata za své – odmítá Bois-Guilberta kvůli jeho křesťanské víře.
 • Rowena – Urozená žena, pravá katolička a Ivanhoeova manželka, povahově podobná svému muži.
 • Richard Lví Srdce – Anglický král, pravý romantický válečník, divoký, svobodný a nespoutaný panovník.

 

Prostředí: Skutečné, místně určité. Jihoanglická chladná vřesoviště, temné lesy nebo bytelné hrady.

 

Kompoziční plán

 

Kompoziční postupy:

 • Chronologický postup v celém vyprávění.

 

Vztah dějových linií: Řetězový, návaznost událostí.

Vnitřní výstavba děje:

 • Expozice – Představení postav a kraje.
 • Kolize – Přichází při střetu křesťanství s rozumem, při střetu Sasů s Francouzi.
 • Krize – Bezradnost Bois-Guilberta, odsouzení Rebeky k upálení. (Děj však není jako celek ani retardován, ani gradován, k obojímu dochází jen lokálně.)
 • Závěr – Šťastný pro Ivanhoa a Rowenu, rezignací pro Rebeku, která ač milovala Ivanhoa, musela odcestovat ze země.

Další podobné materiály na webu: