Sir Walter Scott – životopis

literatura

 

 Jméno: Sir Walter Scott

 Zařazení: Spisovatelé

 Přidal(a): David Hampl

 

 

Skotský spisovatel a básník Sir Walter Scott je uznáván jako mistr historického románu. Byl jedním z nejvlivnějších autorů moderních dob. Byl to skotský spisovatel, básník, historik a životopisec, také vynálezce a největší praktik historického románu.

 

Život

Sir Walter Scott, úplně sir Walter Scott, 1. baronet se narodil 15. srpna 1771 v Edinburghu ve Skotsku a zemřel 21. září 1832 v Abbotsfordu (Roxburgh) ve Skotsku. Jeho otec byl právník a matka dcerou lékaře. Od svých nejranějších let Scott rád poslouchal příběhy svých příbuzných a také vyprávění o skotských hranicích. Stal se také oddaným čtenářem poezie, historie, dramatu, pohádek a románů. Měl pozoruhodně dobrou paměť a vždy dokázal překvapit veškeré návštěvy svou dychtivou recitací poezie. Jeho objevy v sousední krajině v něm objevily jak láskou k přírodní kráse, tak hlubokým oceněním historických bojů jeho skotských předků.

Walter Scott navštěvoval střední školu v Edinburghu a také gymnázium v Kelsu. V roce 1786 ho získal advokátský titul. Jeho studium a praxe v právy byly poněkud divoké, neboť jeho nesmírná mladistvá energie byla přesměrována do společenských aktivit. Poté, co byl poměrně brzy zklamán v lásce, se v prosinci roku 1797 oženil s Charlotte Carpenterovou, členkou francouzské královské rodiny, s níž žil šťastné až do své smrti v roce 1826.

V polovině devadesátých let se Scott začal zajímat o německý romantismus, gotické romány a skotské pohraniční balady. Tato tematika ho inspirovala k napsání velké spousty básní. V tomto žánru ho ale předčil Byron, a tak se Walter Scott po napsání Jezerní paní věnuje jinému žánru – historickým povídkám a románům.

Poslední léta Scottova života byla zatemněna nemocí, po které ale pokračoval v psaní. Energii svých posledních let vložil do psaní. Zemřel v Abbotsfordu ve Skotsku dne 21. září 1832.

 

Dílo

The Chase, William a Helen

Jedná se o první publikované práce Waltera Scott. Jsou překladem dvou balad v německém romantické baletu G. A. Hamburgera.

Götz von Berlichingen

V roce 1799 následoval špatný překlad tohoto Goetheho díla.

Lidové zpěvy skotského pohraničí

Jedná se o básnickou sbírku, která vznikla díky Scottova zájmu o hraniční balady. Byla vydána v letech 1802-3. Pokusy Waltera Scott o „obnovení“ orálně poškozených verzí do původních kompozic občas vedly k silným básním, které ukazují sofistikovanou romantickou chuť. Práce Scotta proslavila v širokém publiku.

Píseň posledního skotského barda

Jeho první úspěch následovala tato výpravná báseň z roku 1805, která se dostala do mnoha vydání. Jasné a energické vyprávění básně, skotské regionální prvky, poctivý patos a živé evokace krajiny se opakovaly i v dalších básnických románech.

Marmion

Je to báseň z roku 1808, která popisuje bitvu mezi Angličany a Skoty. Tato bitva se odehrála roku 1513 a zemřel v ní skotský král Jakub IV. Stuartovec.

Jezerní paní

Báseň z roku 1810 zaznamenala dosud největší úspěch ze Scottových děl.

Waverley

Ačkoli tento román začal psát Scott v roce 1805, nedokončil jej. Vrátil se k němu až v roce 1813, když našel rukopis tohoto románu. Na začátku léta 1814 tento román s mimořádnou rychlostí dokončil. Příběh vypráví o povstání ve Skotsku v roce 1745. Román interpretuje a prezentuje živou silou způsoby a loajalitu zmizelé skotské horské společnosti. Kniha byla vydána anonymně, stejně jako všechny romány, které napsal do roku 1827. Již v tomto díle se vyskytují hlavní rysy autorovy tvorby: dokonalé zachycení doby a historických skutečností a napínavě rozvíjený děj. Mimo to je Scott také mistrem dialogu, který dokázal rozvíjet ve skotském regionálním nářečí, stejně tak mistrně zvládal leštěné zdvořilosti rytířů a aristokratů.

Hluboké znalosti skotské historie a společnosti a dobré pozorování mravů a různých postojů umožnily autorovi zachytit celou společnost – od žebráků až po šlechtu. Pozornost, kterou Scott věnuje obyčejným lidem, byl opravdu výrazný odklon od předchozí historické románové koncentrace.

Ivanhoe

Jedná se o román, jehož děj se odehrává ve 12. století za vlády Richarda Lví srdce. Dodnes se jedná o nejoblíbenější román tohoto autora. Hlavní postavou je rytíř Wilfred z Ivanhoe. Walter Scott popisuje děj, který následoval po návratu z třetí křížové výpravy – spory mezi podmaněnými Sasy, na jedné straně vzpoura a násilí, na straně druhé pak hrdinství a statečnost.